Prijímanie nových členov do Združenia exallievov

1542x
17. Október 2021
Prijímanie nových členov do Združenia exallievov
Pred niekoľkými týždňami prijali nových členov 
 
Pred tromi rokmi na sviatok Nanebovzatia Panny Márie začalo v bardejovskom oratku rásť nové dielo saleziánskej rodiny – Združenie exallievov. Don Boscova rodina sa cez túto saleziánsku zložku rozrastá aj naďalej.
 
Po troch rokoch počas sv. omše na Vinbargu v Bardejove opäť prijali nových členov združenia. Pred vyznaním viery direktor Viliam Riško SDB a náš predseda exallievov Ján Mihaľ odovzdali dvanástim novým členom odznak, pamätný rámček a modlitbu exallieva, ktorú sme sa v závere sv. omše spoločne pomodlili.
 
Nie vždy máme odvahu začať v našom živote niečo nové. No počas kázne zazneli slová povzbudenia pre nás všetkých, že Pán Boh si nepovoláva dokonalých, ale zdokonaľuje povolaných.
 
A preto sa netreba báť odovzdávať ďalej to, čo nám bolo cez don Boscovu rodinu sprostredkované. Po sv. omši sme to ako veľká saleziánska rodina spoločne oslávili malým agapé v priestoroch altánku nášho oratka.
 
Tak ako v túto slávnostnú nedeľu povedal Sv. Otec František: „Pozerajte hore, nebo je otvorené; nevyvoláva strach, už viac nie je ďaleko, lebo na prahu neba nás čaká Matka,“, tak aj s pomocou našej nebeskej mamky a orodovaním nášho patróna dona Bosca spolu kráčajme a pomáhajme kráčať aj iným na ceste do neba. Buďme soľou zeme a svetlom sveta.
(11:54, M. Varmusová)
Diskusia
Pridať komentár