VIDEO | Cieľ projektu Komunitnej nadácie: Silnejší a inkluzívnejší Bardejov

712x
14. November 2021
Cieľ projektu Komunitnej nadácie: Silnejší a inkluzívnejší Bardejov
 
Komunitná nadácia Bardejov od augusta minulého roka do konca tohto roka realizuje projekt „Budujeme silnejší a inkluzívnejší Bardejov v čase Covid-19“.
 
V zmysle poslania komunitnej nadácie – spájať ľudí, aby mohli sami riešiť spoločné problémy, chceme projektom prispieť spolu s projektovými partnermi k budovaniu stále silnejšej a zdravšej komunity.
 
Obyvatelia takejto komunity sa zapájajú rôznymi spôsobmi do verejného života mesta a tak zdola zlepšujú svoje životy i podmienky pre život v mieste, kde žijú a pracujú.
 
Kým v prvej časti projektu sa venujeme rozvoju miestneho darcovstva a filantropie v týchto neštandardných pandemických časoch, v druhej chceme sústrediť pozornosť verejnosti na najzraniteľnejšie skupiny miestnych spoločenstiev v Bardejove – seniorov a Rómov predovšetkým z mestskej časti Poštárka.
 
 
Aby ľudia Bardejova verili viac v svoje schopnosti a spoznali silu komunity, bolo potrebné v projekte identifikovať a následne eliminovať pretrvávajúce prekážky medzi dvoma základnými spoločenstvami komunity – solventnejšou a vitálnejšou majoritou a chudobnejšou a zraniteľnejšou minoritou (seniormi a rómskou komunitou).
 
V nadácii vychádzame z presvedčenia, že len cez bližšie spoznanie potrieb a problémov zraniteľných skupín môže ostatná časť verejnosti spolu s príslušnými orgánmi byť účinne nápomocná týmto skupinám a umožniť im participovať aj na miestnom verejnom živote.
 
Ako sa darí Komunitnej nadácii Bardejov dosahovať ciele projektu, akými spôsobmi a s ktorými hráčmi miestneho sociálneho a ekonomického života, môžete sledovať z videodebaty komunitnej nadácie nazvanej Budujeme silnejší a inkluzívnejší Bardejov uskutočnenej v októbri 2021.
(16:41, J. Jarina, Správca Komunitnej nadácie Bardejov)
Diskusia
Pridať komentár