Netradične tradičný Tour de Hrob

1136x
05. December 2021
Netradične tradičný Tour de Hrob 
Tour de Hrob 
 
Po dvojročnej prestávke sa v našom stredisku 29. 10. 2021 opäť konala už tradičná akcia Tour de Hrob. Konala sa v inom duchu, na aký sme boli zvyknutí, s menším počtom účastníkov, s väčším dôrazom na hygienické opatrenia a s respirátormi na tvárach.
 
No ani to nás neodradilo od toho, aby sme sa spoločne pripravili na Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých. Účastníci spoločne v malých skupinkách prechádzali večerným mestom po stanoviskách, na ktorých ich čakali rôzne zábavné úlohy.
 
Novinkou však bolo to, že úlohy boli v podobe QR kódov. Témou Tour de Hrobu boli myšlienky sv. Filipa Neriho a sv. Terézie z Lisieux. Tieto myšlienky ich sprevádzali na každom stanovisku a účastníci dostali aj darček, kľúčenku s týmito citátmi.
 
 
Program sme spoločne zakončili spoločnou svätou omšou na Kalvárii, ktorá sa niesla v príjemnej atmosfére za svetla sviečok a hudobného sprievodu, za ktorý vďačíme mládežníckemu zboru.
 
Majka Dziaková, ktorá sa akcie zúčastnila, povedala: „Veľmi sa teším, že akcia Tour de Hrob sa aj napriek aktuálnej situácii vydarila, hlavne vďaka kreatívnym animátorom, ktorí akciu pripravili v trošku inom štýle, na aký sme zvyknutí. V povzbudeniach od sv. Terézie z Liseux a Filipa Neriho si určite každý našiel to svoje a ja som rada, že som mohla byť súčasťou tejto akcie.”
 
Veľké ďakujem patrí vysokoškolskému stretku Markéty Grajzingerovej, ktoré pre nás Tour de Hrob pripravilo. Sme radi, že ani súčasná pandemická situácia nás neodradila akciu zorganizovať, samozrejme, za dodržania všetkých potrebných a platných opatrení.
 
Ďakujeme aj všetkým účastníkom, že aj napriek tomu, čomu čelíme, sa akcie zúčastnili a boli počas celého programu zodpovední.
(18:23, POBAVI, Radoslava Čanová)
Diskusia
Pridať komentár