Hľadanie architektonických a urbanistických vízii pre Bardejov

5x
23. August 2015

Hľadanie architektonických a urbanistických vízii pre Bardejov

Reportáž z podujatia

 

V piatok popoludní sa v priestoroch Hrubej bašty na Veternej ulici uskutočnila konferencia o mestskom plánovaní pod názvom Inšpirácie pre Bardejov. Organizátorom bolo združenie bardejovizie.sk v spolupráci s komunitnou nadáciou mesta Bardejov pod záštitou viceprimátora Vladimíra Savčinského. Prvotná myšlienka však vznikla v hlave architekta Mila Olejára, ktorý si myslí, že témy konferencie by mohli mesto Bardejov inšpirovať a dajú sa preniesť do kvality jeho plánovania. Bardejov má podľa jeho názoru v tomto smere veľký potenciál.

Počas konferencie sa účastníkom predstavili v polhodinových vstupoch šiesti architekti s odbornými prednáškami o architektonických a urbanistických víziách pre zdravé mesto. Všetci prednášajúci sú aktívnymi architektmi, urbanistami či vysokoškolskými pedagógmi  spolupracujúci so slovenskými mestami na ich konkrétnom územnom plánovaní či pamiatkovej ochrane. Za jednotlivými blokmi bol vyhradený aj priestor pre otázky.

 

http://ahoj.tv/clanok/remeslo_ma_zlate_dno_aj_v_bardejove.html

Sledujte tiež

 

Malá, lokálna konferencia sa zaoberala témami ako úspešné  zrealizované príklady územného plánovanie miest, nástroje a procesy v územnom plánovaní,  architektonické súťaže, participácia občanov a spolupráca s odbornou verejnosťou, skúsenosti hlavného architekta mesta a tvorba miest v historickom kontexte.   Akcia umožnila nahliadnuť aj do toho, ako pristupujú k mestotvorbe v iných slovenských mestách. Konferencia bola určená predovšetkým predstaviteľom činným v samospráve mesta, mestským poslancom, odbornej  verejnosti, miestnym združeniam a v neposlednom rade občanom mesta.

O rok bude podľa Mila Olejára priestor aj na druhý ročník konferencie už s konkrétnymi témami a víziami pre Bardejov. Nazdáva sa, že okrem architektov je aj veľa iných profesií, ktoré majú čo povedať k vývoju v meste.

(14:05, A. Marková) 

Diskusia
Pridať komentár