Bardejovská spaľovňa má výpadky v dodávkach tepla, primátor jej zachraňuje povesť v miestnej televízii

2628x
31. December 2021
BLOG | Bardejovská spaľovňa má výpadky v dodávkach tepla, pán primátor jej zachraňuje povesť v miestnej televízii
Bardejovská kogeneračka
 
Vnímam to ako problém, keď sa v miestnej verejnej Bardejovskej televízii predkladá ľuďom dojem, že kogeneračka je jeden veľký úspech vedenia tejto samosprávy ešte aj v dobe, keď má producent veľké problémy so zabezpečením tepla vážne výpadky.
 
Úspech je podľa samosprávy aj to, keď máme zmluvu na dodávku energie, ale zároveň musíme udržiavať 12 mestských kotolní pre prípad aký práve nastal a dodávateľ tepla nie je schopný plniť si svoje záväzky.
 
Je to niečo podobné, ako keby sme si objednali služby dopravcu pre potreby mestskej hromadnej dopravy, ale zároveň by sme si držali v depe 12 autobusov pre prípad, že by tento dopravca služby mestskej dopravy prestal poskytovať.
 
Následne by sme to prezentovali ako veľký prezieravý krok, že sme mali v zálohe 12 autobusov. Tieto autobusy sme však potrebovali udržiavať v prevádzkovom stave. S tým sú spojené prevádzkové náklady popri zbytočných kapitálových výdavkoch. Okrem toho by sa morálne opotrebovávali a predstavovali náklad v účtovníctve vo forme odpisov.
 
 
 
Ale hlavne, boli by úplne zbytočné, ak by dodávanie služby bolo v princípe správne a spoľahlivé riešenie. Je tento náklad na udržiavanie 12 kotolní započítaný v cene energie pre konečného spotrebiteľa alebo predstavuje skrytú dotáciu ceny energie mestom, na ktorú sa nevedomky skladáme my všetci?
 
V našom meste máme elektráreň na biomasu, ktorá v roku 2010 začala produkovať ekologickú elektrickú energiu, hovorí hneď prvá veta príspevku BTV. Problém tohto tvrdenia je hlavne v tom, že to platí len v prípade ak sa používa zvyškové drevo a drevná štiepka, ktorá vzniká pri spracovaní dreva ako druhotná surovina.
 
O tom, že to tak v minulosti nebolo svedčia aj pokuty, ktorá táto elektráreň dostala za spaľovanie kvalitnej drevnej hmoty. V momente, keď sa zmenou legislatívy zabránilo spaľovať kvalitné drevo, sa ukázalo, že spaľovňa v tejto mierke nikdy nemala dostatok ekologickej suroviny, aby mala v Bardejove svoje opodstatnenie.
 
 
V okolí neexistoval dostatok biomasy, ktorá by napĺňala proklamovaný ekologický zámer. Je pravda, že technológia kogeneračnej jednotky je v princípe ekologický a obnoviteľný zdroj elektrickej energie. Platí to však len vtedy, ak spaľovanie biomasy prebieha zjednodušene povedané pomalšie ako dorastanie dreva v okolitých lesoch.
 
V opačnom prípade je to len spôsob, ako si drancovať lesy v regióne pod rúškom ekologickej výroby elektriny s bočným kšeftom dodávky teplej vody vznikajúcej, ako odpad pri výrobe elektriny.
 
To, že sme museli udržiavať 12 kotolní v záložnom režime poukazuje len na to, že ani samotná samospráva nedôverovala tomuto projektu a nechala si kotolne ako zálohu so súvisacimi nákladmi.
 
Naozaj ide o prezrieravosť? Skôr to poukazuje na neudržateľný koncept elektrickej elektrárne tejto mierky na biomasu v Bardejove hlavne vo vzťahu k našim lesom. Elektráreň spracuváva 110 000 ton drevnej štiepky ročne. Pre porovnanie, mestské lesy v roku 2020 vyťažili 14 651 m3 dreva, ktoré podľa druhu dreviny môže predstavovať v priemere od 10 000 do 15 000 ton drevnej suroviny.
 
Táto hodnota pritom vyjadruje objem ťažby úžitkového, nie odpadového dreva vhodného na štiepkovanie. Dodávateľ energie oznámil zámer dovážať drevnú štiepku z Poľska. Aj, keď sa môžeme "tešiť", že namiesto lesov v regióne sa budú klčovať tie poľské, stále je potrebné sa zamyslieť nad opodstatnením stavby kogeneračnej jednotky v tejto veľkosti a kapacite.
 
Áno, pre vyváženosť treba povedať, že mať v regióne elektrickú elektráreň, ktorá môže produkovať ekologickú elektrickú energiu z miestnych surovín a v prípade potreby tak prispieť k energetickej nezávislosti mesta, by mohlo byť dobré riešenie.
 
Problém, nastáva vtedy a to je aj prípad bardejovskej kogeneračky, keď potreba drevnej hmoty na výrobu potrebného množstva energií pre obyvateľov je obrovská a spôsob jej legálneho získania je viac ako otázny. V úvode som konštatoval, že reportáž Bardejovskej televízie je jednostranná a nevyvážená.
 
Aj oblasť energetiky potrebuje otvorenú diskusiu tak, aby sa hľadali najlepšie riešenia pre mesto a jej občanov. Tá v Bardejove stále chýba.
(9:14, M. Olejár. BLOG/redakcia do blogov nezasahuje, ani sa s nimi nijako nestotožňuje. Blog je názor autora)
Diskusia
Pridať komentár