Začali platiť nové pravidlá pre hromadné podujatia

1650x
12. Január 2022
Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti
Otvorené môžu byť aj kiná. Ilustračná foto: pexels.com
 
Hromadné podujatia sa po novom od stredy (12. 1.) delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov aj ďalšie povinnosti organizátorov.
 
Vyplýva to z novej vyhlášky k organizácii hromadných podujatí, ktorú zverejnil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
 
 
Nízko rizikové podujatia
 
Od stredy sa teda hromadné podujatia rozdelili na nízko rizikové, stredne rizikové a vysoko rizikové.
 
Prvú skupinu tvoria nízko rizikové podujatia. Podľa ÚVZ medzi tieto podujatia možno zaradiť kiná bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenia bez občerstvenia.
 
Podmienky vstupu: režim OP, najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.
 
Pravidlá podujatia: účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov, povinné sedenie, hromadné podujatie prebieha bez spevu a bez povzbudzovania.
 
 
Stredne rizikové podujatia
 
Druhú skupinu tvoria stredne rizikové podujatia. Medzi nie je možné zaradiť kino s konzumáciou jedál v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom a podobne.
 
Podmienky vstupu: režim OP, najviac 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.
 
Pravidlá podujatia: účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, na hromadnom podujatí je fixné sedenie alebo státie.
 
Podmienky pre vysoko rizikové podujatia
 
Podľa ÚVZ poslednú skupinu tvoria vysoko rizikové podujatia, kde možno zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.
 
Podmienky vstupu: režim OP, maximálne 20 osôb, povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo emailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť.
 
Pravidlá podujatia: hromadné podujatie v prevádzke verejného stravovania, alebo iné hromadné podujatie, ktoré nespadá do nízko alebo stredne rizikových podujatí.
 
 Foto: FB/ÚVZ
 
Sobáše či krsty
 
Úrad verejného zdravotníctva sa tiež zameriava na niektoré konkrétne druhy podujatí, ktoré si vyžadujú osobitné pravidlá. Patria sem napríklad sobáše, pohrebné obrady či krsty.
 
„Sobášne obrady vrátane civilných a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia,“ vysvetlili hygienici.
 
Zasadnutia a schôdze verejných orgánov a ich poradných orgánov, zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona a voľby
- nie je stanovený režim a neplatí povinnosť uchovávať kontakty zúčastnených osôb
 
Profesionálne športové súťaže a tréningy
- povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19
- pre športovcov a organizátorov teda neplatí výhradný režim OP
 
Ostatné športové súťaže a tréningy pre osoby nad 18 rokov
- režim OP
- najviac 100 osôb
 
Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov
- najviac 100 osôb
- režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách.
(8:55, red, ÚVZ)
Diskusia
Pridať komentár