VIDEO | Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove predstavuje odbor mechanik nastavovač

1485x
14. Január 2022
Bohaté uplatnenie v praxi aj za hranicami okresu
 Pozrite si videoreportáž 
 
Teória prepojená s bohatou praktickou výučbou, dielne s modernou strojovou výbavou a možnosť rôznorodého uplatnenia na domácej pôde. V študijnej ponuke Spojenej školy Juraja Henischa nájdete štvorročný odbor mechanik nastavovač, s ktorým sa viete profesijne usídliť aj v rámci okresu.
 
„Naši žiaci majú výhodu v tom, že nachádzajú uplatnenie doma v Bardejove, nemusia dochádzať za prácou, my ich pripravujeme priamo podľa požiadaviek zamestnávateľov,“ uviedol majster odborného výcviku Lukáš Roguľa.
 
Na základné vedomosti a odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo študenti plynule nadväzujú pod vedením kvalifikovaných majstrov. Tretí a štvrtý ročník otvára možnosti spoluprác s firmami, v ktorých žiaci aplikujú nadobudnuté vedomosti i zručnosti.
 
„Tieto učebne sú unikátne z toho dôvodu, že pripravujú žiakov pre trh práce, lebo pracujú na konkrétnych softvéroch, s ktorými sa môžu stretnúť vo firmách,“ uviedol riaditeľ školy Peter Dulenčin.
 
Pracujú s najnovšími technológiami 
 
„Žiaci sa môžu na týchto hodinách naučiť kresliť súčiastku od základu, vytvoriť z nej technický výkres podľa platných technických noriem. Študenti vo vyšších ročníkoch si môžu vyskúšať simulovať obrábanie, jednotlivých súčiastok, ktoré sa naučili,“ doplnil učiteľ odborných predmetov Fabián Kravčík.
 
Študenti majú na hodinách možnosť pracovať s najnovším softvérom na ovládanie CNC strojov. Odbor je určený ako pre chlapcov, tak aj pre dievčatá.
 
Tri podmienky prijatia  
 
„Podmienky prijatia na odbor mechanik nastavovač sú úspešne ukončiť 9. ročník základnej školy, absolvovanie lekárskej prehliadky a vykonanie prijímacej skúšky,“ uzavrel zástupca riaditeľa pre odborný výcvik Marián Tomčo.
 
Žiaci, ktorí sa rozhodnú pre odbor mechanik nastavovač, sa naučia pracovať na konvenčných obrábacích strojoch, ako je napríklad sústruh, spoznajú čaro nekonvenčných technológií, ktoré prináša napríklad obrábanie laserom a budú pripravení zostavovať riadiace programy CNC strojov v ručnom alebo poloautomatickom režime.
(14:28, red)
 
Diskusia
Pridať komentár