Nezabudnite na miestne dane, priznania treba podať do konca januára

701x
21. Január 2022
Sadzby dane zostali rovnaké ako v minulom roku
Daňové priznanie môžete podať elektronicky, ale aj na Magistráte mesta Košice. Foto: Ahoj Košice
 
Do konca januára majú občania povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa a za nevýherné hracie a predajné automaty.
 
Ako pripomína košický magistrát na svojej webovej stránke, priznanie k dani z nehnuteľností musia mestu Košice podať všetci tí, ktorí si minulý rok kúpili, predali, dostali do daru či darovali alebo skolaudovali predtým rozostavanú nehnuteľnosť.
 
„Okrem tých, ktorým pribudla nehnuteľnosť, ju podávajú aj tie fyzické a právnické osoby, u ktorých nastali oproti vlaňajšku zmeny vo vlastníckych vzťahoch ich nehnuteľnosti. V prípade spoluvlastníkov podáva priznanie k dani z nehnuteľností buď každý do výšky svojho podielu, respektíve ak sa dohodnú, jeden z nich za celú nehnuteľnosť spolu s prehlásením, kto bude daňovníkom za danú nehnuteľnosť,“ vysvetlila košická radnica.
 
 
Ako ďalej uviedla vedúca referátu daní a poplatkov Magistrátu mesta Košice Tatiana Moleková, povinnosť podať priznanie sa týka tých osôb, ktoré v roku 2021 nadobudli nehnuteľnosť napríklad kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedením alebo iným spôsobom.
 
„Rovnakú povinnosť ukladá zákon aj v prípade, ak v súvislosti s nehnuteľnosťou, ktorú vlastnia, došlo vlani k takej zmene, ktorá má vplyv na vyrubenie dane. Napríklad ak dostali stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo sa zmenil druh ich pozemku či účel využívania stavby,“ povedala Moleková s tým, že priznanie musia podať aj tí, ktorým minulý rok zanikla daňová povinnosť.
 
 
Zníženie pre ľudí na 70 rokov
 
Magistrát tiež informoval, že sadzby dane zostávajú rovnaké ako v roku 2021 a celková výška bude závisieť od sadzby dane určenej pre daný typ nehnuteľnosti a jej výmery.
 
„Rozhodnutia o vyrubenej dani z nehnuteľnosti a jej výške dostanú občania poštou alebo do svojich elektronických schránok v priebehu jari. Rovnako ako uplynulý rok platí, že seniorom po dovŕšení veku 70 rokov na ďalšie zdaňovacie obdobie patrí zníženie dane z nehnuteľností o 50 percent pri dani zo stavieb na bývanie a dane z bytov v ich vlastníctve, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. Správca dane poskytne takéto zníženie automaticky,“ skonštatovalo mesto.
 
Najjednoduchšie je využiť portál
 
Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je možné podať elektronicky, poštou, doručiť osobne do kancelárie prvého kontaktu alebo podateľne magistrátu mesta Košice.
 
„K vyplnenému priznaniu k dani z nehnuteľností treba priložiť fotokópie potrebných dokladov. Sú nimi kópia rozhodnutia o povolení vkladu z katastra nehnuteľností, kópia právoplatného stavebného alebo kolaudačného rozhodnutia, kópia právoplatného dedičského osvedčenia,“ dodalo mesto.
(12:15, red, Mesto Košice)
Diskusia
Pridať komentár