Je potrebné deťom riadiť a vypĺňať ich voľný čas?

2470x
13. Marec 2022
Kedy začať s krúžkami a koľko ich stačí?
 
Dnes sa nám niekedy zdá, že nemáme dostatok voľného času, že máme všetko preplnené rôznymi aktivitami a potrebovali by sme možno chvíľu len tak nič nerobiť. Tak isto to môžu vnímať aj naše deti.
 
Aj keď ako rodičia často chceme, aby sa deti len tak nenudili a snažíme sa im ich čas zorganizovať a do poslednej minúty naplánovať, možno to niekedy správne neodhadneme.
 
V tomto čísle vám teda chceme ponúknuť pohľad na otázky, ktoré si možno v tejto oblasti častokrát kladiete.
 
Salezián don Ferdinand Kubík, ktorý sa určitý čas venoval teológii voľného času, nám k tejto téme ponúka týchto pár slov.
 
Voľný čas je ten, kde si môžem robiť (relatívne), čo chcem, čo ma baví. Nie je tu slovo “musím“, ale “chcem“. Človek by nemal byť iba “homo faber“ – pracujúci, ale aj “homo ludens“ – zabávajúci sa.
 
Pri opise stvorenia sveta sa aj Pán Boh predstavuje ako ten, ktorý oddychuje, keď po každom dni stvorenia pozerá na svoje dielo a konštatuje, že je to dobré, ba pri stvorení človeka – veľmi dobré. A siedmy celý deň si nechal voľno, odpočíval. Odpočinkom už na zemi môžeme zakúsiť kúsok neba. Veď sa aj modlíme za zosnulých: odpočinutie večné daj im, Pane.
 
 
Pedagogická veda si v prvej polovici minulého storočia uvedomila, že voľný čas je dôležitý fenomén pre formovanie osobnosti človeka. Nielen na to, aby mu “zaplnila“ čas, ale aby naučila človeka správne čas využiť a aj tento klenot voľného času využiť na dobro. A tak odpoviem prvú otázku: Áno, je potrebné učiť deti dobre naplniť čas. Nech to nie je pre nich stresujúce, ale čosi, na čo budú v budúcnosti spomínať – na svoje krásne detstvo.
 
A druhá otázka: Nie každé dieťa v sebe skrýva talent, nie každé dieťa je rovnaké. Je dobré, keď krúžky zabezpečia rozvoj talentu, ktoré sa skrýva v dieťati. Môže rozvíjať aj jeho záujmy, ktoré mu neskôr pomôžu správne sa rozhodnúť pre svoje povolanie.
 
Treba však mať na mysli, že záujmy dieťaťa sú krátkodobé, napr. ak dnes chce hrať na husle, o niekoľko týždňov to už nemusí byť pravda. Nech sa každý rodič skúsi preniesť do myslenia dieťaťa a nech sám správne usúdi, kedy ho už môže prihlásiť na krúžok a kedy nie. Aby pre dieťa krúžok nebol čosi stresujúce, ale čosi, na čo sa teší. A to platí aj o počte krúžkov.
 
 
Aby dieťa neprechádzalo len z jedného krúžku na druhý, ale aby malo aj čas žiť, robiť si, čo samo chce. A dôležité je aj to, že ak je väčší počet krúžkov, aby sa záujmy veľmi nerozdeľovali, ale zbiehali.
 
Svoju skúsenosť s tým, ako organizujú a plánujú voľný čas svojich detí, ale aj ten spoločný, kedy začali ich deti s prvými krúžkami a či svojim deťom dávajú voľnosť pri využívaní voľného času, nám ponúkli aj manželia Evka a Peter Bednárovci a Ivetka a Janko Gurskí.
 
Bednárovci: Voľný čas našich detí sa snažíme plánovať s ohľadom na ich vek. Keďže majú 3, 6 a 11 rokov, býva to niekedy poriadna výzva. Našim dvom škôlkarom sa snažíme dopriať dostatok priestoru, aby sa mohli slobodne vyhrať. Výber aktivity nechávame aj na nich, s naším usmernením. Organizované krúžky zatiaľ nenavštevujú. Náš najstarší syn začal navštevovať krúžky od 3. ročníka ZŠ. Najprv jeden, postupne sa ich počet zvýšil na štyri (vrátane stretka).
 
 
Nemáme pocit, že by niečo zameškal, práve naopak. V niektorých krúžkoch napredoval rýchlejšie, pretože už bol trochu starší a zrelší. Počas víkendov a voľných dní uprednostňujeme aktivity v prírode – ľahké alebo aj náročnejšie túry. Deti zapájame do výberu trasy. Najradšej ideme všetci spolu, ale keď to nejde, rozdelíme sa. Nechávame im aj priestor, aby sa mohli trochu nudiť, čo poväčšine povzbudí ich kreativitu a vymyslia si novú aktivitu.
 
Gurskí: Dobre strávený voľný čas v rodine je spoločne naplánovaná aktivita, čo je optimálny stav. Spoločné plánovanie v rodine je zložitý proces. Zložitý, ale veľmi osožný. Sprevádzaný nemalými konfliktmi. Tieto niekedy búrlivé rozhovory sú výchovne dôležité pre každého člena rodiny. Optimálne je, ak máme spoločnú aktivitu s deťmi.
 
Ak dieťa povie, že sa nudí, vnímame to pozitívne. Vtedy si začne hľadať aktivitu. Prebúdza sa v ňom kreativita. Každý člen rodiny má o tom svoje predstavy. V žiadnom prípade neplánujeme deťom celý ich voľný čas.
 
Krúžky pre deti sú dobrá vec. Určite nie je správne celý ich voľný čas vyplniť krúžkami. Deti sa musia hrať. Je dobré, ak si v detskom veku skúsia rôzne aktivity. Samozrejme, snažíme sa to nasmerovať správnym smerom. Tak ako sa formujú deti, platí to aj pre rodičov. Ak sme boli presvedčení pred 10 rokmi, že postupujeme pri výchove správne, dnes to už nemusí platiť.
 
Za rozhovory ďakuje Mária Varmusová.
(17:33, M. Varmusová, POBAVI)
Diskusia
Pridať komentár