Aktuálne prebieha rekonštrukcia mosta v Záhore

1028x
12. Máj 2022
Rekonštrukcia priniesla aj dopravné obmedzenia 
 Most je v najkritickejšom stave
 
Most M7170 cez záchytný kanál pred obcou Záhor patrí medzi mostné objekty v najkritickejšom stave v Košickom kraji. Pre práce plánované do jesene tohto roku je cesta cez most až do ukončenia rekonštrukcie plne uzavretá.
 
Most cez záchytný kanál pred obcou Záhor patrí medzi mosty konštruované z nosníkov typu „Vloššák“. Postavený bol v 60.-tych rokov minulého storočia, aktuálne je na pokraji svojej životnosti.
 
 Dopravné obmedzenia a obchádzky
 
„Mosty postavené z nosníkov typu Vloššák sa ukázali ako mosty so systémovými poruchami, časom dochádza k strate predpätia, korózii a v najhorších prípadoch k vzniku trhlín a lomov. Konkrétne tento most bol v minulosti na základe mimoriadnych prehliadok Košického samosprávneho kraja zaradený medzi päť mostov konštruovaných z Vloššákov, ktoré sú v najkritickejšom stave. Po prípravných prácach sme mohli začať jeho komplexnú rekonštrukciu, vzhľadom na alternatívu obchádzkových trás prebiehajú práce za úplnej uzávery,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
 
 Poškodené nosníky nahradia novými
 
V rámci rekonštrukcie bude odstránený existujúci nosný zvršok vrátane súčasnej nosnej konštrukcie s poškodenými nosníkmi. Nahradia ich nové zo železobetónu, ktoré zaručia vyššiu bezpečnosť.
 
Zosilnené budú aj podpery mosta, vybudované budú nové bezpečnostné zariadenia a opravené budú aj časti spodnej stavby. Zhotoviteľ zrekonštruuje aj priľahlé úseky cesty tretej triedy a zrealizované budú tiež úpravy pod mostom či spevnenie krajníc cesty.
 
 Práce si vyžiadajú 988 800 eur
 
Rekonštrukcia mosta pred obcou Záhor sa vzhľadom na rozsah prác realizuje za jeho úplnej uzávery, obchádzková trasa vedie cez obce Lekárovce a Pinkovce.
 
Práce financuje zo svojho rozpočtu Košický samosprávny kraj, vyžiadajú si 988 800 eur. Podľa zmluvy by mali trvať 160 pracovných dní, ukončené by mali byť do októbra tohto roka.
(13:15, Anna Terezková) 
Diskusia
Pridať komentár