Zomrel Jozef Krajči, zakladateľ Hospicu v Bardejovskej Novej Vsi

3102x
07. Jún 2022
Za Ing. Mgr. Jozefom Krajčim
Jozef Krajči 
 
Samosprávu Bardejova v utorok 7. júna nesmierne zarmútila správa o skone Ing. Mgr. Jozefa Krajčiho, dlhoročného zamestnanca MsÚ, poslanca mestského zastupiteľstva, sobášiaceho a neúnavného a agilného človeka. Jozef Krajči zomrel v noci, päť minút pred polnocou 6. júna 2022 v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi.
 
Nebohý Ing. Mgr. Jozef Krajči sa narodil 10.09.1941 v Žiline a mal piatich súrodencov. V r. 1971 ukončil Fakultu strojno-elektrotechnickú Vysokej školy dopravnej v Žiline a oženil s Bardejovčankou, lekárničkou Margitou Bodákovou. V r. 1972 sa presťahoval do Bardejova: pracoval v ZŤS ako technik, od roku 1980 v KOVO Bardejov ako vedúci serv. výťahov, od r. 1991 v servise v Hertníku ako manažér a revízny technik. Pôsobil v niekoľkých spoločenských organizáciách ako funkcionár, dopisovateľ a externý pedagóg. Bol poslancom MsZ, členom Rady BTV a taktiež bol poverený výkonom funkcie sobášiaceho.
 
 
Od r. 1996 pracoval ako referent na MsÚ – oddelenie spoločenských vecí – Bardejov až do zaslúženého odchodu na dôchodok. Verejnosť i kolegovia si ho budú pamätať ako perfektného dopisovateľa a kronikára kultúrno-spoločenského života v Bardejove, nielen ako zamestnanca, ale aj ako občianskeho aktivistu, ktorý všetko mapoval a mal obdivuhodný domáci archív. Aj ako dôchodca bol veľmi činný a naďalej pokračoval vo svojich aktivitách.
 
V roku 2012 mu bola udelená Cena primátora mesta pri príležitosti životného jubilea 70-tich rokov, za skoro polstoročnú angažovanosť v prospech Bardejova, ktorá knihuje zakladanie a rozbiehanie niekdajšieho významného podniku ZŤS, rozvoj športu, kedy v podmienkach Bardejova bol v prvopočiatkoch predsedom hokejového a šachového oddielu. Jeho výrazná angažovanosť sa v ponovembrovom vývoji upriamila na prácu v samospráve, VPN a KDH. Bol kronikárom udalostí Bardejova, dopisovateľom miestnych novín, ale aj mnohých uznávaných periodík vychádzajúcich na Slovensku. Bol mnohonásobným darcom krvi, nositeľom Jánskeho plakety. Patril medzi zakladateľov Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, istý čas bol aj jeho prezidentom.
 
Bol taktiež občianskym gestorom vítania Betlehemského svetla, ktoré ešte v minulosti ako zamestnanec samosprávy zakladal a kreoval.
Česť jeho pamiatke!
(13:20, FB/Mesto Bardejov) 
Diskusia
Pridať komentár