Ako ďalej s bývalou psychiatriou? Mesto robí prieskum

37x
29. Október 2015

Mesto sa rozhodlo urobiť prieskum medzi obyvateľmi

psycho ahojbardejov.sk.JPG

Budova bývalej psychiatrie v Bardejove

 

Objekt  starej nemocnice (bývalá psychiatria) na Jiráskovej ulici v Bardejove je  vyše 100-ročná budova, v ktorej sa začala poskytovať zdravotnícka starostlivosť pre obyvateľov Bardejova a  okolia.

Vláda Slovenskej republiky  svojím uznesením  č. 580/2009 z 26. augusta 2009 k Analýze sociálno-ekonomickej situácie okresov Bardejov, Svidník a Stropkov  a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti prijala úlohu : Pripraviť návrh prevodu majetku štátu v správe Nemocnice s poliklinikou, n. o., Bardejov (objekty starej psychiatrie) do vlastníctva mesta Bardejov;

Mesto Bardejov s cieľom zabezpečiť zmysluplné využitie uvedeného areálu pre potreby občanov mesta a rozvojové potreby mesta  pred rozhodnutím mesta o akceptácií zmeny vlastníctva chce aj touto formou získať prehľad o potrebách a predstavách obyvateľov mesta na možné využitie objektov v areáli na ul. Jiráskova.

Zapojiť sa do tohto prieskumu je možné aj na internetovej stránke mesta Bardejov.

Postup vyplnenia dotazníka:

  • Vyplňte štvorček pri odpovedi s ktorou súhlasíte krížikom
  • Štvorček s odpoveďou s ktorou sa nestotožňujete nechajte neoznačený
  • V bode 5 je možné označiť aj niekoľko  možností

Vyplnený dotazník odovzdajte/zašlite na Mestský úrad v Bardejove, Radničné nám. č. 16, 085 01 Bardejov, alebo odovzdajte v priestoroch označených týmto logom v termíne do 31.12.2015

(17:45, bardejov.sk, foto: peter)

Diskusia
Pridať komentár