Ministerstvo kultúry podporí obnovu 15-tich národných kultúrnych pamiatok

1239x
15. August 2022
 Ministerstvo kultúry podporí obnovu 15-tich národných kultúrnych pamiatok
 Záchrana hradov
 
Ministerka kultúry Natália Milanová plní ďalší zo svojich sľubov. Na obnove kultúrneho dedičstva v rokoch 2022-2023 budú participovať marginalizované rómske komunity. Celkovo pôjde o podporu vo výške takmer 8,2 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim vedením rezortu kultúry tak navyšujeme prostriedky približne až 2,5 násobne. Rezort kultúry v týchto dňoch uzavrel prvé kolo spomínanej dotačnej výzvy. Pre ďalších žiadateľov plánuje výzvu znovu otvoriť v druhom kole.
 
Prvé kolo výzvy uzavreté – podporíme 15 národných kultúrnych pamiatok
 
Ministerstvo kultúry v týchto dňoch uzavrelo prvé kolo prihlasovania do národného projektu s názvom „Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva“. Do výzvy sa prihlásilo 19 subjektov, z toho 15 bolo podporených na základe hodnotenia odbornej komisie. Vo väčšine prípadov ide o žiadosti na obnovu hradov alebo kaštieľov. Realizáciou predložených projektov sa plánuje vytvoriť cca 260 pracovných miest pri obnove pamiatok.
 
Pozrite si našu videoreportáž
 
Ministerstvo kultúry obdržalo žiadosti z Banskobystrického kraja (6 žiadostí), z Košického kraja (6 žiadostí), z Prešovského kraja (6 žiadostí) a z Trenčianskeho kraja (1 žiadosť).
 
V zaslaných žiadostiach mali zastúpenie okresy Prešov, Žarnovica, Košice-vidiek, Revúca, Spišská Nová Ves, Krupina, Humenné, Michalovce, Kežmarok, Sabinov, Veľký Krtíš, Rožňava, Žiar nad Hronom a Piešťany.
 
V prvom kole výzvy boli podporené nasledovné národné kultúrne pamiatky: Hrad Modrý Kameň, Hrad Markušovce, Hrad Revište, Hrad Šariš, Soľnohrad (Zbojnícky hrad), Hrad Sokoľ, Hrad Divín, Hrad Slanec, Hrad Brekov, Holumnický hrad, Hrad Čičva, Kláštor Kartuziánov, Hrad Šášov, Kláštor Paulínov / kostol ruina a Kláštor premonštrátov Bzovík.
 
 
V súvislosti s národným projektom už ministerstvo vnútra podpísalo zmluvu, na základe ktorej budú na účet ministerstva kultúry zaslané finančné prostriedky na realizáciu finančnej podpory úspešných žiadateľov.
 
“Hrady a pamiatky sú svedkami doby, mlčiaci pamätníci príbehov, ktoré niekedy menili dni, inokedy storočia. Našu minulosť by sme si mali vážiť, snažiť sa jej porozumieť a vedieť sa z nej poučiť. Musíme sa starať o to, aby nám hrady zostali zachované nielen v povestiach, ale aby boli tiež súčasťou našej krajiny a životov dnešných aj budúcich generácií. Vďaka tomuto projektu budeme vedieť zároveň ešte viac podporiť domáci i zahraničný turizmus a regiónom pomôžeme po kultúrnej, finančnej i sociálnej stránke,” povedala ministerka kultúry Natália Milanová.
 
Pomoc rómskej menšine a hradom zároveň
 
Nový národný projekt je pokračovaním úspešnej dlhoročnej iniciatívy obnovy hradov so zameraním na podporu nezamestnaných. Potom ako minulý rok už MPSVaR ukončilo financovanie tejto formy pomoci, záchranné koleso hodil práve rezort kultúry vo výške 1 milióna eur. Tento rok rezort kultúry do obnovy pamiatok zapojí ľudí z marginalizovaných rómskych komunít, predovšetkým osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením.
 
 
Vďaka novému projektu bude na obnove pamiatok v rokoch 2022-2023 participovať rómska menšina, ktorá pomôže pamiatkam na Slovensku a zároveň bude dostávať pracovné príležitosti na všetkých úrovniach pri ich obnove. Od pomocných pracovníkov, odborných pracovníkov, koordinátorov a majstrov, to znamená od základných, cez stredné až po vyššie pracovné funkcie pri danej obnove. Podmienkou je, aby aspoň 60% zamestnaných pochádzalo z prostredia marginalizovaných rómskych komunít.
 
Z projektu sa budú financovať mzdy všetkých skôr spomenutých pracovných pozícií. Množstvo pracovníkov zamestnaných na obnove danej pamiatky bude určené podľa jej veľkosti – pamiatka do veľkosti 1/2 hektára môže zamestnať až 15 zamestnancov a pamiatka s veľkosťou viac ako 1/2 hektára do 30 zamestnancov.
(11:30, MK SR)
Diskusia
Pridať komentár