Na čo všetko treba myslieť pri túre do hôr

1337x
18. August 2022
Skôr než sa vyberiete na hory
Na čo treba myslieť pri turistike
 
Letná turistická sezóna je v plnom prúde. Svedčí o tom aj vyšší podiel návštevnosti vo Vysokých Tatrách, ako aj v ostatných horských oblastiach oproti minulému roku. Tohto roku bolo zaznamenaných už 30 smrteľných nehôd v horách, čo je najviac za posledných desať rokov.
 
Preto sme pre vás pripravili balíček rád, na čo všetko treba myslieť, ako sa vystrojiť, keď sa vyberiete na túru do našich krásnych hôr:
 • Skontrolujte predpoveď počasia a aktuálne výstrahy
 • Vyberte trasu, ktorú zvládnete
 • Pozrite si mapu vopred
 • Oblečte, obujte a zbaľte sa tak, aby vás nič neprekvapilo
 • Nezabudnite na telefón
 • Informujte o vašej plánovanej trase
 • Nepodceňujte svoj zdravotný stav
 
Počas výletu:
 • Odchod plánujte na skoré ranné hodiny a návrat do zotmenia. Vezmite si so sebou zdroj svetla.
 • Použite mapu a skontrolujte trasu, kedykoľvek budete mať nejaké pochybnosti o správnosti smeru.
 • Venujte osobitnú pozornosť tabuliam, na ktorých sú zákazy alebo zmeny na trase, po ktorej plánujete ísť.
 • Buďte opatrní najmä na strmých exponovaných miestach, obzvlášť ak sa pod vami môžu nachádzať ľudia alebo zvieratá, aby ste zhora na nich nespustili kamene.
 • Nestojte v spádnici padajúcich skál a v žľaboch, ktoré sú veľmi nebezpečné!
 • Na exponované miesta, kde sa pre vašu bezpečnosť nachádzajú technické zabezpečovacie prvky (reťaze, kramle, stúpačky, rebríky atď.), vstupujte po jednom, nepredbiehajte sa a počkajte, kým osoby pred vami daný úsek opustia. Podobné pravidlo platí aj pri prechádzaní po mostoch a mostíkoch, ktoré vedú ponad potoky a riečky. Nezaťažujte ich príliš veľkou váhou a neopierajte sa o zábradlia.
 • Nevzďaľujte sa od skupiny a majte na pamäti, že väčšia skupina si vie v akejkoľvek situácii poradiť ľahšie. Tempo a prestávky prispôsobte celej skupine.
 • Ak stretnete v prírode zvieratá, nerušte ich, nekričte, alebo neplašte hádzaním kameňov. Nekŕmte ich! Rozoznajte ich vlastné teritórium a pozorujte ich len z diaľky. Nekričte a nerobte zbytočný hluk! Dávajte pozor na voľne pustených psov, najmä v blízkosti pasienkov. V prípade, že narazíte na agresívneho psa, neutekajte. Odchádzajte pomaly čelom k nemu, nikdy sa mu neotáčajte chrbtom. Nechytajte ryby z vodných tokov a jazier, ak nemáte príslušné oprávnenia. Lov rýb je v národných parkoch zakázaný.
 • Nepite vodu z potokov a plies, nemusí byť pitná.
 • Netrhajte kvety, nezbierajte lesné plody a huby, nechytajte malé zvieratká (plazy, chrobáky, obojživelníky atď.), sú chránené osobitnými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia.
 • Počas prestávky nikdy nenechávajte ležať na zemi otvorený batoh. Zabránite tým vniknutiu malých zvierat (hady, mravce, obojživelníky atď.), ktorých láka vôňa potravín alebo hľadajú prístrešie.
 • Stanovanie, alebo táborenie je v národných parkoch zakázané. Prenocovať môžete v útulniach, vyhradených táboriskách alebo v horských chatách.
 • Pamätajte si, že je zakázané klásť oheň v lese a okolí mimo vyhradených miest na to určených. Ak ste spozorovali požiar, okamžite upozornite hasičov. V prípade, že ho nedokážete uhasiť sami, ihneď odíďte z miesta potenciálneho nebezpečenstva.
 • Objektívne zhodnoťte svoj fyzický a psychický stav. V prípade, že pociťujete únavu a cieľ vašej trasy je ďaleko, vráťte sa po tej istej trase späť.
 • Priebežne si kontrolujte váš časový plán túry. Ak zistíte, že máte veľkú časovú stratu, prehodnoťte náhradné varianty trasy alebo sa vráťte späť po rovnakej trase.
Nezabúdajte, cieľom je návrat domov, až vtedy sa túra končí. Vrchol hory je len polovica cesty.
(17:43, FB/Polícia SR - Prešovský kraj) 
Diskusia
Pridať komentár