V Prešove po desiatich rokoch začali ľudové misie

1358x
02. September 2022
Vzácny čas pre veriacich a hľadajúcich
 
Otváraciu omšu misií celebroval košický arcibiskup Bernard Bober
 
Určené sú veriacim ľuďom, ktorí potrebujú povzbudenie vo viere, ale aj tým, ktorí hľadajú alebo neveria, no v hĺbke srdca cítia, že jestvuje láska a dobro. Podujatie sa koná raz za desať rokov. Priláka zvyčajne tisícky ľudí.
 
S heslom aj vlastnou zvučkou
 
Celoprešovské misie otvoril piatkovou svätou omšou košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Povedú ich kňazi Rehole sv. Augustína. Heslom podujatia je Zdrav buď kríž, nádej jediná. Misie majú aj vlastnú zvučku. Omše budú zamerané na určitú tému. Kňazi poskytnú spoveď a duchovný rozhovor. Za splnenia podmienok bude možné získať plnomocné odpustky - odpustenie trestov za hriechy, ktoré sú už pred Bohom odpustené.
 
„Výsledky sú v Božích rukách. Niečo možno vidieť hneď, ale skutočné ovocie príde postupne,“ povedal redemptorista a známy kazateľ Michal Zamkovský, ktorý je zodpovedný za všetky misijné tímy v Prešove. Do akcie je zapojených asi sto dobrovoľníkov, ktorých úlohou je práca na propagačných materiáloch, vytváranie záznamov, koordinácia programu, stavba tribúny, liturgické služby atď.
 
Celoprešovské misie povedú augustiniáni a známy kazateľ Michal Zamkovský
 
Obrátenie počas misií
 
„Jeden prípad sa viazal na pána, ktorý bol ťažkým alkoholikom. Iba náhodou išiel okolo konkatedrály a niečo ho vtiahlo, aby zašiel dnu práve počas príhovoru misionárov. Boli to verbisti, ktorí hovorili o rodinnom živote a o nešťastí, ktoré v rodinách spôsobuje alkohol. Tohto muža to zasiahlo tak, že si vstúpil do svedomia,“ zaspomínal si na osud so šťastným koncom v čase misií dekan dekanátu Prešov stred Jozef Dronzek.
 
Misijné poslanie má každý kresťan
 
„Všetci kresťania sú poslaní ohlasovať dobrú zvesť o Božej láske a záchrane v Kristovi. Podstatou ľudových misii je možnosť počuť živé a účinné Božie Slovo a zažiť spoločenstvo Cirkvi. Cieľom je prebudiť v ľuďoch túžbu po Bohu a obrátiť sa k nemu celým srdcom. Máme s tým bohatú skúsenosť, lebo čas misií je vďaka modlitbám mnohých mimoriadny a milostivý na obrátenie,“ uviedol M. Zamkovský.
 
Misie sú v Prešove po desiatich rokoch. Jedným z dobrovoľníkov na podujatí je Marek Gazdačko.
 
Príležitosť pre veriacich a hľadajúcich
 
„Vrelo odporúčam, aby si každý, kto má len kúsok túžby niečo hľadať a niekde sa posunúť, prečítal najmä spoločný program, ktorého súčasťou je Nádvorie hľadajúcich, diskusné stretnutia v Pivnici U Nikodéma na fare, divadelné predstavenie Udriem pastiera, či hudobné programy v konkatedrále,“ informoval Jozef Dronzek.
 
Nájsť lásku i sám seba
 
Čo by kňazov počas týchto misií potešilo najviac? „Mne stačí jedno vnútorne obrátenie, ktoré človeka zmení, aby našiel nanovo seba samého. Aby našiel blízkeho človeka, ktorému môže veriť a ktorého má rád a ktorý má rád jeho. Aby si našiel vzťah k Bohu. Ak sa nájde čo len jeden človek, ktorému tieto misie pomôžu, celá snaha, práca, úsilie a namáha mali veľký význam,“ skonštatoval dekan.
 
Misie budú ukončené slávnostnou svätou omšou pre celé mesto v nedeľu 11. augusta o 10:00, ktorú bude celebrovať košický pomocný biskup Marek Forgáč.
(20:30, red)
 
Diskusia
Pridať komentár