Prešovskej univerzite pribudli dvaja profesori

1646x
03. September 2022
Prezidentka vymenovala dvoch
nových prešovských profesorov
 
Prvý rad zľava: profesor Peter Babinčák a profesor Radovan Bačík
 
Spolu s dvadsiatkou ďalších ich v stredu 31. augusta vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Za Prešovskú univerzitu si v Prezidentskom paláci prevzali vymenúvacie dekréty prof. Peter Babinčák a prof. Radovan Bačík.
 
"Stávate sa autoritami s významným vplyvom na formovanie vysokoškolského prostredia a na vzdelanostnú úroveň našej spoločnosti," povedala pri tejto príležitosti Zuzana Čaputová. Zároveň novovymenovaným profesorom pripomenula, že ich vymenovaním sa im vkladá do rúk aj veľká zodpovednosť s tým, že reprezentujú akademický svet navonok a ich postoje môžu rámcovať úroveň verejnej diskusie
 
Poďakoval rodine a kolegom
 
Profesor Peter Babinčák si prevzal menovací dekrét v odbore všeobecná a experimentálna psychológia. „Bola to zaujímavá skúsenosť  ocitnúť sa v spoločnosti vynikajúcich odborníkov z rôznych oblastí poznania a vedy a tiež príležitosť opätovne sa zamyslieť nad poslaním profesora na našej fakulte a univerzite.
 
V tejto chvíli som predovšetkým vďačný svojej rodine a kolegom, bez podpory ktorých by sa toto menovanie nemohlo uskutočniť,“ uviedol prof. Babinčák, ktorý od roku 2013 zastáva pozíciu riaditeľa Inštitútu psychológie Filozofickej fakulty PU.
 
Na srdci mu ležia úspechy študentov
 
Za profesora v odbore manažment bol za PU vymenovaný profesor Radovan Bačík. „Úspechy Vašich študentov budú aj vašimi úspechmi a vaše úspechy budú úspechmi celej našej spoločnosti. Slová, ktoré odzneli v Prezidentskom paláci z úst pani prezidentky, ma sprevádzajú celým mojím akademickým životom. Úspechy mojich študentov ma vždy tešili viac ako moje vlastné.  
 
Z môjho pohľadu patrila táto slávnostná chvíľa všetkým mojím blízkym, kolegom a priateľom, ktorí boli nezanedbateľnou súčasťou pri dosiahnutí tohto krásneho cieľa," povedal Radovan Bačík, vedúci Katedry marketingu a medzinárodného obchodu Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu PU.
(12:30, A. Polačková)
 
Diskusia
Pridať komentár