Životnú úroveň bobra znížil v Tatrách bager

1146x
08. September 2022
Bobríkovi sa podarilo zatopiť štátnu cestu
Štátna cesta pri Tatranskej Kotline dostávala vďaka bobrovi riadne zabrať
 
Životnú úroveň a s ňou hladinu potoka si blízko Tatranskej otliny poriadne zvýšil chránený bobor. Voda sa začala vylievať na cestu a vodičom hrozilo nebezpečenstvo. Najmä pri dažďoch a blížiacich sa mrazoch.
 
Hučava už hučala po štátnej ceste
 
Bobor svojou aktivitou neďaleko Tatranskej Kotliny spôsobil, že voda z koryta potoka Hučava zalievala štátnu cestu v lokalite Šarpanec. Posádky vozidiel mohli byť najmä s nadchádzajúcimi mrazmi ohrozené a dopravná situácia znamená nebezpečenstvo i pre samotné bobry.
 
S búraním piatich hrádzí preto začal Slovenský vodohospodársky podnik ako správca vodného toku Hučava.
 
Keď pršalo, bolo to ešte horšie
 
Situácia začala byť problematická na jar tohto roku. Odvtedy voda z dvojhektárovej zatopenej lokality čiastočne zalievala vozovku a ohrozovala dopravu. Problém bol ešte vypuklejší v čase výdatnejších zrážok.
 
Správa TANAP-u, rešpektujúc najmä životy a zdravie človeka, ale i ohrozené jedince bobra, odporučila výnimku na odstránenie piatich hrádzí a prečistenie koryta Hučavy.
 
Do bobrích hrádzí sa pustil bager. Výnimočné bobrie hrady však ostali zachované.
 
Do bobrieho sveta zasiahli citlivo
 
„Chceme tak docieliť zníženie vodnej hladiny pri štátnej ceste. Dva bobrie hrady a niekoľko ďalších hrádzí a hatí, ktoré v tomto rozsiahlom zatopenom území existujú, ostanú neporušené.
 
Odstraňovanie hrádzí je naplánované mimo obdobia rozmnožovania a výchovy mláďat bobra, tie sú začiatkom jesene už odrastené a zásah do vodného režimu by ich nemať ohroziť,“ uviedol TANAP.
 
Vlastníci lesa môžu žiadať náhradu škody
 
Bobor vodný (Castor fiber) do Tatier a podhoria patrí - konštatuje TANAP. V tomto špecifickom prípade však musí ustúpiť, je to aj v jeho záujme. Ak vo svojom novom domove „urobí vrásky“ na čele vlastníkom lesa, pre poškodzovanie drevín môžu požiadať o náhradu škody.
 
Potok Hučava bobrou činnosťou riadne zmenil vzhľad
 
V prípade, že svojou činnosťou chránený živočích opäť spôsobí zalievanie štátnej cesty, situácia s odstránením problematických hrádzí sa bude opakovať.
(9:15, TANAP)
 
 
Diskusia
Pridať komentár