Miliónová investícia pomohla opraviť cestu v okrese Svidník

1153x
09. September 2022
Kraj zmodernizoval ďalšiu cestu
v okrese Svidník
 
Podmienky presunu v okrese Svidník sa zlepšili 
 
Modernizáciou prešiel motoristicky vyťažený 1,65 km úsek medzi obcami Ďurďoš a Mičakovce a tiež tri mosty a jeden priepust. Ich opravy si vyžiadali celkovú investíciu takmer 1,2 mil. eur.
 
Stavba stála vyše milióna
 
Cieľom projektu modernizácie cesty II/556 okresná hranica Svidník – Mičakovce bolo zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník. Kraj prostredníctvom Správy a údržby ciest PSK začal stavbu realizovať koncom mája minulého roku a práce v úseku ukončil v plánovanom termíne, v auguste 2022, kedy sa odovzdal do užívania.
 
„Dielo bolo financované z programu Integrovaného regionálneho operačného programu s 5 %-ným spolufinancovaním kraja vo výške takmer 60-tisíc eur. Celkový náklad stavby predstavuje 1,19 miliónov eur. To je ďalší príklad dobre využitých európskych zdrojov, vďaka ktorým v Prešovskom samosprávnom kraji permanentne zlepšujeme kvalitu regionálnych ciest,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
 
 
Oprava cesty môže tešiť aj návštevníkov Domaše
 
Polepšili si aj návštevníci Domaše
 
Cesta medzi Ďurďosom a Mičakovcami bola zväčša v nevyhovujúcom a z časti aj v havarijnom stavebnom stave. Povrch vozovky bol značne narušený s nerovnosťami i prepadmi. „Rekonštrukcia tu bola nevyhnutá vzhľadom na fakt, aký dôležitý a motoristicky exponovaný je tento úsek s priamym prepojením miest Giraltovce a Hanušovce nad Topľou a prístupom k priemyselným parkom cez cesty prvej triedy i na základnú sieť transeurópskej dopravnej siete.
 
Ľuďom dotknutých miest a obcí sme zabezpečili bezpečnejšie cestovanie, hladšie presuny a zlepšili sme aj podmienky prepravy pre návštevníkov rekreačnej oblasti Domaša,“ priblížil dôležitosť projektu rekonštrukcie cestnej komunikácie M. Majerský.
 
 
Opravený bol úsek v dĺžke viac ako jeden a pol kilometra 
 
Výpočet zrealizovaných prác
 
Konkrétne sa tu opravilo 1,65 km ciest. V intraviláne sa urobilo frézovanie vozovky a položila sa nová asfaltová obrusná vrstva. V extraviláne sa zosilnila jestvujúca konštrukcia vozovky položením nových asfaltových vrstiev. Nasledovala kompletná výmena vozovky. Rekonštrukciou v úseku prešli aj dva mostné objekty nachádzajúce sa v extraviláne obce Mičakovce, ako aj ďalší mostný objekt priamo v Mičakovciach.
 
Práce na mostoch zahŕňali výmenu mostných zvrškov a sanáciu častí nosnej konštrukcie, pri ktorých chýbala krycia vrstva, ďalej sanáciu všetkých pohľadových plôch nosnej konštrukcie aj spodnej stavby. Išlo o výmenu vozovky, izolácie, ríms, záchytného bezpečnostného systému a dilatačných záverov. Zároveň sa v úseku zmodernizoval aj jeden cestný priepust.
 (14:30, D, Jeleňová)
 
 
Diskusia
Pridať komentár