VIDEO | V Zborove otvorili Materskú školu žirafky Žofky

1948x
12. September 2022
V ťažkých časoch postavili
škôlku od základov
Pozrite si našu videoreportáž 
 
Otvorenie sa tešilo veľkému záujmu zástupcov samosprávy, vlády, médií a samozrejme rodičov a budúcich užívateľov škôlky. V úvode slávnostného otvorenia požehnal novú materskú školu kňaz, s čím bola spojená spoločná modlitba.
 
Po príhovoroch prestrihli pásku
 
Po príhovoroch starostu obce, riaditeľky Spojenej školy a zástupkyne pre materskú školu oslovil prítomných aj spolnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Po tom už nasledovalo prestrihnutie pásky. Materská škola, ktorá bola vybudovaná od základov, bola oficiálne otvorená na začiatku nového školského roka.
 
Radosť z dokončeného diela opísal starosta obce Ján Šurkala. „Radosť je veľká, nakoľko sme to ťahali štvrtým rokom. Nakoľko sme mali malú kapacitu starej materskej školy, rozhodli sme sa pristúpiť k tomu, že postavíme jednu veľkú peknú modernú budovu, kam presťahujeme celú škôlku s rozšírenou kapacitou.“
 
„Táto budova má kapacitu 160 detí, máme teda ešte rezervu. Dnes (v deň slávnostného uvedenia stavby do života – poznámka) nastúpilo 105 detí, ktoré sa vzdelávajú v šiestich triedach a ktoré boli veľmi rady, že majú nové priestory.“
 
 
Otvorenie škôlky v Zborove sa tešilo veľkej pozornosti
 
Staviteľom pomohli eurofondy
 
„Financovanie bolo z fondov Európskej únie, z prostriedkov operačného programu Ľudské zdroje. Využili sme hneď prvú výzvu, ktorá bola vypísaná vo februári 2019. Aj zásluhou nášho obecného sociálneho podniku, našej firmy sme dokázali v priebehu relatívne krátkeho obdobia - samotné stavebné práce boli začaté v auguste minulého roka – za rok a čosi budovu od základov postaviť,“ povedal starosta.
 
„A to aj v časoch, keď bola nestabilita cien, dodávok materiálu a pandemickými výlukami hrozil covid. Sme radi, že tu dnes stojíme a že za sebou máme ukončené pekné dielo. Podieľalo sa na tom veľmi veľa ľudí. Od nášho projektového manažéra pána Slovíka cez našu firmu a jej manažment a robotníkov, ako tiež vedenie súčasnej školy.“
 
„Veľký podiel na tom, aby sme sa teraz v lete dokázali presťahovať zo starej budovy do novej, mala pani zástupkyňa Karafová. Svoj podpis má na tom široký tím ľudí.“
 
 
Úspešným zhotoviteľom stavby je obecná firma ZBOR - STAV, s.r.o.
 
Stavali v ťažkej dobe
 
„Najviac asi dali zabrať podmienky, ktoré nastali počas výstavby. A to je zmena cien stavebných materiálov a dodávky týchto materiálov, ktoré bolo niekedy problém dostať na stavbu. Harmonogram prác bol plus mínus dodržiavaný.“
 
„Najväčší problém predstavoval materiál a ceny, ktoré išli neskutočne hore,“ informoval výkonný riaditeľ zborovskej firmy ZBOR – STAV, s.r.o. Rastislav Feciľák. Uviedol, že stavba sa realizovala 14 – 15 mesiacov.
 
Prišli aj z iných zamestnaní
 
„Naša firma má 14 pracovníkov. Nerobili sme to sami, ale aj cez subdodávky. Generálnym subdodávateľom bola firma MBC, ktorá mala na prácach zhruba 50 % podiel. Spolu s ňou sme to dali do zdarného konca v rámci plánovaného harmonogramu; plus - mínus nejaký ten týždeň,“ priblížil R. Feciľák s tým, že okrem pôvodne nezamestnaných prestúpili do firmy aj ľudia z iného zamestnania.
 
 
Škôlka sa stavala v náročných časoch zmeny cien i Covidu
 
„Zákazka bola v objeme 1,351 milióna eur, pričom výhodou pre obec je, že sme síce platcami DPH, ale len vo výške 10 %. Väčšina financií bola z operačného programu Ľudské zdroje, ktorého sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo vnútra SR,“ pridal informácie konateľ ZBOR – STAV-u Peter Hudák.
 
Stihli to, kým prišli deti
 
„Som veľmi hrdý na svojich chlapov, pretože mali necelých dvanásť mesiacov, aby dokončili celú stavbu do začiatku nového školského roku. Ako vieme, rozširuje sa počet žiakov, hlavne malých detičiek, ktorí musia nastúpiť do školy.“
 
„Bola to ťažká práca na dokončovanie a týmto sa chcem poďakovať našim pracovníkom, že robili nadčasy. Bolo dôležité, že to robili nielen kvalitne, ale ja pre seba, pre svoju komunitu a obec, v ktorej žijú,“ uzavrel P. Hudák.
 
Nová budova potrebovala kvantum prác
 
„Firma išla od základov, výkopov, od betonáží. Betóny robila subdodávka, kým my sme robili ďalšie úpravy: vonkajšky, fasádu, kompletný interiér, obklady, dlažby; bol toho strašne veľa. Najťažšie boli asi začiatok a koniec - koncové úpravy a detaily,“ vymenoval práce na úplne novej stavbe stavbyvedúci Ľubomír Fedor.
 
 
Na slávnostnom otvorení nechýbala výborná hudba
 
„Z môjho pohľadu to dopadlo veľmi dobre. Sme veľmi vďační za hostí, ktorí prišli, za všetkých ľudí, ktorí pomáhali pri tejto novej MŠ. Sme vďační, že máme takúto možnosť poskytnúť všetkým deťom vzdelanie, na ktoré majú plné právo a že konečne budeme v takýchto krásnych nových priestoroch,“ povedala Gabriela Hurajová, riaditeľka Spojenej školy v Zborove, pod ktorú škôlka patrí.
 
Exotické triedy evokujú džungľu
 
„Všetko sa to spája do exotiky, preto aj jednotlivé triedy majú názvy Levíky, Tigríky, Zebričky, čiže sme ako by v nejakej džungli,“ vysvetlila. „Deti sú úplne nadšené. V Zebričkách mám aj dcérku; bola šokovaná z nových priestorov, z  veľkej triedy, kde sa deti môžu aj reálne vybehať. Nie je to také stiesnené, ako v starej budove. Myslím, že niektorí rodičia sú aj šokovaní, aký to je kolos.“  
 
„Prvé dni budú vyzerať chaoticky, kým sa rodičia naučia, že do budovy sa nevstupuje, že platia nejaké pravidlá a obmedzenia z dôvodu Covidu 19 a z hľadiska ochrany ostatných detí. Verím však, že to spoločnými silami dáme,“ hovorí riaditeľka.
 
 
Zvedaví na dielo boli rodičia i budúci najmenší užívatelia nových priestorov
 
V podchytení najmenších vidí splnomocnenec budúcnosť
 
„Som veľmi potešený tým, že obecnému úradu na čele s pánom starostom sa podarilo v tomto neľahkom období rastu cien stavebného materiálu túto stavbu dokončiť. Z kontextu som to pochopil tak, že obec sa veľmi zaujíma o to, aby podchytila deti v rannom veku,“ ocenil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero.
 
„Potešilo ma, že obec vstúpila do spolupráce s občianskym združením Cesta von cez projekt Omama a zameriava sa na vek 0 – 6, čo je obrovská budúcnosť. V tejto obci je veľká nádej, že o 25 rokov môže vyrásť nová generácia, ktorá bude sebestačná.
 
Jednotlivé triedy škôlky majú mená podľa exotických zvierat
 
Inkluzívne vzdelávanie je výzvou
 
„Som povzbudený, že je tu snaha o podporu inkluzívneho vzdelávania, čo je v súčasnosti veľká výzva. Pre to inkluzívne vzdelávanie je potrebné vytvárať podmienky a vidím, že v Zborove ich vytvorili a dobre sa na to pripravili.“
 
„S myšlienkou výstavby prišli štyri roky dozadu; očakávali, že povinná predškolská dochádzka raz príde. Je veľkým povzbudením, že obec je pripravená a že nárokovateľné miesta v škôlke môže zabezpečiť,“ uviedol Ján Hero.
 
Pomôcť môže prístup k pitnej vode
 
Aké najväčšie výzvy cíti v regióne? „Určite je to zlepšenie životnej úrovne. Hlavne podchytenie ľudí, ktorí žijú v nedôstojných podmienkach. Kritériom pre dôstojnosť je bývanie s prístupom k pitnej vode. Voda je základ života. Prístupom k vode by sme mohli zlepšiť aj zdravotný stav i vzdelávanie. Očakávam, že to môže mať veľký vplyv na harmóniu spolužitia s majoritou.“
(17:45, red, foto: Zborov Online)
Diskusia
Pridať komentár