Kraj pomohol trom úsekom, na ďalších pracuje

708x
16. September 2022
Župa zlepšila dopravnú situáciu
pri troch obciach
 
Tri úseky majú rekonštrukciu za sebou, na Spiši sa pracuje na ďalších
Košický samosprávny kraj (KSK) odovzdal do používania obnovené úseky v Olcnave, Kluknave a v Markušovciach spolu za približne 830-tisíc eur. Ich spoločným menovateľom bola zanedbaná kontrola, vek a narastajúca intenzita dopravy.
 
V Olcnave robili problém prívalové dažde
 
„Medzi dôležité rekonštrukcie ciest sme tento rok zaradili aj tú v Olcnave. Prívalové dažde boli strašiakom pre obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch blízko cesty III/3241 v intraviláne obce. Jej nedostatočné odvodnenie dlhodobo spôsobovalo zatápanie domov. Som rád, že oprava sa podarila k spokojnosti Olcnavčanov,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.
 
V rámci stavebných prác bolo vybudované odvodnenie pozdĺž nehnuteľností formou otvorených a krytých žľabov až do miestneho potoka. Urobili sa výmeny podložia v miestach prekopávky. Na záver pribudol na celom úseku nový asfalt.
 
V Olcnave robili šarapatu prívalové dažde, pri Markušovciach storočný most
 
Opravili starý most pri Kluknave
 
Finálnych úprav sa dočkal takisto most nad železničnou traťou Košice – Žilina za obcou Kluknava. Zlý technický stav viac ako 60 rokov starého mosta bol viditeľný na prvý pohľad. Na spodnej stavbe mosta sa nachádzali trhliny a hydroizolácia bola nefunkčná.
 
V rámci prác bol odstránený mostný zvršok, vybudovala sa nová spriahajúca doska, nové mostné príslušenstvo a rovnako sa dobetónovali záverné múriky. Pristúpilo sa tiež k oprave spodnej stavby, úprave nivelety cesty a úprave okolia. Práce čiastočne obmedzili železničnú dopravu. Jeho obnova si vyžiadala takmer 545 tisíc eur. Most je dôležitým cestným ťahom a zároveň privádzačom na diaľnicu D1v smere z Hnileckej doliny.
 
Opravy čakajú na most pri Ružíne
 
Na svoje si prišli i Markušovce
 
Stavbári dokončili práce i na moste M873 cez potok Korytnica za obcou Markušovce. Viac ako storočný most predstavoval bezpečnostné riziko, preto župa pristúpila k jeho komplexnej obnove.
 
Súčasťou prác bolo odstránenie porúch a  zvýšenie jeho zaťažiteľnosti. S tým súviselo odstránenie jestvujúcej nosnej konštrukcie; na jej mieste bola vybodovaná nová. V rámci stavby bol odstránený mostný zvršok a časť spodnej stavby, dobudovali sa nové úložné prahy, krídla a nový mostný zvršok.
 
Opravy by radi ukončili do zimy
 
Na Spiši prebiehajú ďalšie opravy
 
Súčasťou stavby bola úprava cesty III/3244 v nevyhnutnom rozsahu a tiež úprava Teplického potoka v mostnom otvore. V rámci stavby sa realizovala úprava okolia mosta. Šírkové parametre vozovky na moste zostali zachované. Šírka mosta sa po realizácii navrhovaných úprav zväčšila o 2 metre, dĺžka mosta sa zvýšila o približne 3,60 metra.
 
"Na Spiši aj aktuálne východniari stretnú cestárov, prebiehajú tam ďalšie rekonštrukcie ciest a mostov. Ešte do zimy by mali vodiči jazdiť po obnovenom moste M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany, zrekonštruovanom moste M6688 cez rieku Hnilec a trať ŽSR  v Gelnici,  ako aj po obnovenej ceste medzi  Jaklovcami a  križovatkou  v smere na Turzov,“ informoval župan.
(14:30, KSK)
 
Diskusia
Pridať komentár