Z obchvatu Košíc odvážajú ornicu

890x
17. September 2022
Na košickom obchvate sanujú podložie
 
Ukončený je pyrotechnický prieskum, osadili informačné tabule
 
Práce na košickom obchvate pokračujú. Pracuje sa na stavbe úseku R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek.
 
Budú stavať vibrostĺpy a prekladať inžinierske siete
 
Realizujú sa preložky inžinierskych sietí, či archeologický prieskum, ale prebieha aj odhumusovanie a odvoz ornice. Robotníci takisto uskutočňujú práce na sanáciách podložia - realizujú vibrostĺpy, rebrá, geodrény a upravujú podložie vápnením.
 
Výstavba košickej R2-ky začala v prvej polovici tohto roka. Ukončený je už pyrotechnický prieskum, osadené sú informačné tabule, dobudované zariadenie stavenísk a takisto vyhotovili skúšobné pilóty na mostných objektoch.
 
V najbližšom období plánujú pokračovať v realizácii vibrostĺpov, rebier a v úprave podložia vápnením, realizácii sanačných vrstiev, či prekládok inžinierskych sietí.
 
Na úseku môžu vodiči počítať s trinástimi mostami
 
R2 Šaca – Košické Oľšany v číslach, II. úsek
 
Dĺžka: 14,2 km
Mostov: 13
Križovatky: 3
Protihlukové steny: 7,2 km
Preložky inžinierskych sietí: 52
Odkopaná a navezená zemina: 2,5 miliónov m3
Odťažený kameň: 2 milióny ton
 
Vo výsledku košická R2 prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4. Zároveň bude úsek súčasťou medzinárodného koridoru Via Carpatia.
(13:30, L. Žgravčáková)
 
Diskusia
Pridať komentár