Zariadenie na zber odpadov otvárajú na Jarmočnej

559x
20. September 2022
Zberňa odpadov odpovedá
na požiadavky podnikateľov
 
Centrum Jarmočná odpovedá na požiadavky podnikateľov
 
Centrum Jarmočná je zariadenie na zber odpadov, určené primárne podnikateľom z Košíc i okolia, ktorí vedia svoj odpad do centra priviesť vo vlastnej réžii. Vzniklo rozdelením existujúceho areálu dcérskej spoločnosti KOSIT EAST a je situované v priemyselnom areáli Jarmočná 2 za železničnou zastávkou Košice predmestie.
 
Úhrada je možná platobnou kartou
 
Nová služba vzniká ako reakcia na opakujúce sa dopyty podnikateľov v meste, ktorí k odvozu produkovaného odpadu nepotrebujú využiť prepravu prostredníctvom zberovej spoločnosti. Systém odovzdávania odpadu v tomto zariadení je porovnateľný so zaužívaným systémom príjmu odpadu v zberných dvoroch.
 
Základným rozdielom je, že o odovzdaní odpadu v Centre Jarmočná dostáva zákazník po úhrade poplatku daňový doklad. Úhrada je realizovaná výhradne platobnou kartou. V piatich zberných dvoroch určených obyvateľom mesta Košice (nie podnikateľom) je odpad prijímaný bezplatne a bez potvrdenia.
 
Cestná váha s vozidlom v Centre Jarmočná
Košice kandidujú na Európske zelené mesto
 
„Vítame otvorenie nového zberného dvora aj vzhľadom na to, že mesto Košice kladie veľký dôraz na recykláciu a ekológiu. Ako kandidát na titul Európske zelené mesto, chceme pre našich obyvateľov vytvárať zdravé životné prostredie, vďaka ktorému sa z Košíc stane lepšie miesto pre život,“ povedal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).
 
Centrum Jarmočná je tiež miestom, kam môžu i obyvatelia privážať stavebný odpad z bytových prerábok. Po úhrade poplatku tak získajú platný doklad, ktorý je v zmysle legislatívy nutné doložiť k stavebnému povoleniu pred kolaudáciou stavby.
 
Areál s kontajnermi
 
Všetky kroky koordinuj pracovník
 
Prevádzku v Centre Jarmočná riadi poverený pracovník, ktorý koordinuje každý krok procesu. Po príjazde, odvážení a evidencii prechádza klient k zberným nádobám – tie sú viditeľne označené druhmi odpadov, ktoré sa do nich ukladajú.
 
Celkovo je v Centre Jarmočná umiestnených 15 zberných nádob rôznych objemov. Po vyložení odpadu prebieha opätovné váženie a platba. Platbu je možné realizovať výhradne platobnou kartou, zariadenie neakceptuje platbu hotovosťou. Klient následne obdrží daňový doklad a tiež potvrdenie s uvedenými kódmi privezených odpadov a ich hmotnosti pre účely hospodárskej evidencie.
 
Za poplatok sú niektoré druhy odpadov
 
Čo sa cien za privezený odpad týka, niektoré druhy odpadov, ako napríklad papier, elektroodpad, akumulátory, či batérie, sú prijímané bezodplatne. Za poplatok sú prijímané vybrané druhy odpadov z kategórie „O“, ako napríklad čistý stavebný odpad, zmiešaný stavebný odpad, objemný odpad, zmiešané obaly, absorbenty, izolačné materiály, drevo, sklo, plasty a gumy. Kompletný zoznam odpadov, s ktorými je zariadenie Centrum Jarmočná v zmysle vydaných povolení oprávnené nakladať, je zverejnený pri vstupe do areálu a rovnako na stránke www.kosit.sk.
 
Pohľad od vstupnej brány
 
Na rovnakých miestach je zverejnený i platný Cenník. Ceny sú definované podľa druhu prijatého odpadu a pri spoplatnených druhoch odpadu je ich nastavenie v rozmedzí od 0,03 do 0,30 eur bez DPH / kg. Do zariadenia na zber odpadov je možné odovzdávať LEN nie nebezpečné odpady.
 
Otvorené je každý deň okrem nedele
 
„Miesto, kam by mohli podnikatelia voziť na prívesnom vozíku alebo v dodávke odpad zo svojho podnikania, vzniklo aj na základe požiadaviek našich klientov. V súčasnosti pre nich zabezpečujeme prepravu odpadov na zhodnotenie, či zneškodnenie výhradne našimi a subdodávateľskými vozidlami.
 
Otvorením Centra Jarmočná tak napĺňame požiadavku cieľovej skupiny a dopĺňame portfólio služieb spoločnosti KOSIT tak, aby sme zákazníkom nemuseli pri vznikajúcich otázkach odpovedať - nie, nemáme pre vás riešenie.“ predstavuje myšlienku vzniku novej služby Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT. Centrum Jarmočná je pre zákazníkov otvorené denne počas pracovných dní v čase od 8:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 15:00. Vjazd je odporúčaný vozidlám do 3,5 tony.
 (14:20, S. Brzová - KOSIT)
 
 
Diskusia
Pridať komentár