Výstavba severného obchvatu Prešova napreduje

794x
23. September 2022
Obchvat by mal výrazne odľahčiť mestu
 
V tuneli Bikoš sú už položené chodníky
 
Stavebné práce na výstavbe prvej etapy rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat pokračujú podľa plánu. V tuneli Bikoš dokončili chodníky, pripravujú sa na náter povrchu ostenia tunela a na položenie štrkodrvy pod tunelovú vozovku. Na mostoch sa budujú nosné konštrukcie a rímsy, na trase rýchlostnej cesty sa ukladá podkladová a asfaltová vrstva vozovky.
 
Prebieha tender na druhú etapu
 
Pokračuje príprava II. etapy prešovskej R4, ktorej výstavba sa aktuálne tendruje. Je možnosť, že verejné obstarávanie na II. etapu ukončí Národná diaľničná spoločnosť v prvom kvartáli roka 2023 a následne bude môcť pristúpiť k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom. Prešov a aj Kapušany sú teda o krok bližšie k novej rýchlostnej ceste.
 
Severný obchvat by mal výrazne odľahčiť upchatý Prešov
 
„Termíny pre splnenie míľnikov boli dodržané, všetko nasvedčuje tomu, že stavba bude odovzdaná motoristom do užívania v lete budúceho roka. V rámci finančného plnenia sme na 99 percentách, čiže aj na tomto ukazovateli vidíme, že dielo ide štandardným režimom,“ zhodnotil Vladimír Jacko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti na kontrolnom dni stavby prešovskej R4.
 
Severný obchvat Prešova R4 v číslach
 
- 4,3 km dlhý úsek v plnom profile
- motoristom ušetrí približne 10 minút
- NDS predpokladá intenzitu dopravy v hodnote 15 000 vozidiel / 24 hodín
- 155 stavebných objektov
- 9 mostov
- tunel Bikoš s dĺžkou 1150 m
- križovatka Prešov, sever
 
R4-ka má odľahčiť Prešov
 
Rýchlostná cesta R4 v úseku severného obchvatu Prešova má za úlohu prepojiť diaľnicu D1 a rýchlostnú cestu R4 Kapušany – Giraltovce tak, aby sa odľahčila doprava z existujúcej komunikačnej siete mesta Prešov a vložením mimoúrovňových križovatiek sa prerozdelila zdrojová a cieľová doprava. Tým sa zvýši bezpečnosť motoristov a zlepší plynulosť a komfort jazdy. Križovatka Prešov, sever zabezpečí vylúčenie dopravy z cesty I/68 z centrálnej mestskej zóny a priamo napojí cesty I/68 na D1 a R4.
 
Na výstavbu druhej etapy obchvatu Prešova R4 prebieha tender
 
Národná diaľničná spoločnosť pokračuje aj v príprave R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa. Zhotoviteľa tohto úseku vyberajú cez verejné obstarávanie a plynie lehota na predkladanie ponúk. Dĺžka procesu vyhodnocovania ponúk sa priamo odvíja predovšetkým od počtu a kvality jednotlivých ponúk, avšak je možnosť, že verejné obstarávanie NDS ukončí v prvom kvartáli roka 2023 a následne bude môcť pristúpiť k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom.
 
Druhá etapa má 10 km
 
Prípadné využitie tzv. revíznych postupov (predlžujúcich procesov) zo strany uchádzačov nie je možné vopred odhadnúť, a teda tento faktor ostáva akousi časovou premennou. Druhá etapa severného obchvatu Prešova bude mať celkovú dĺžku 10,2 km.
 
Začínať bude v mimoúrovňovej križovatke Prešov, sever a končiť v križovatke Kapušany, kde sa napojí na existujúcu cestu I. triedy I/18. Trasa nadväzuje na už rozostavený úsek I. etapy severného obchvatu Prešova. Súčasťou úseku bude 12 mostných objektov rôznej dĺžky a približne 1,9 km dlhý tunel Okruhliak.
(16:30, E. Žgravčáková)
 
 
Diskusia
Pridať komentár