Odpojil od plynu 148 odberateľov

3096x
23. September 2022
Bagrom prerušil potrubie
 
Únik plynu spôsobil škodu 1800 eur
 
Nechtiac začal pripravovať občanov na energetickú krízu. Plavničan pri výkopových prácach prerušil prívod plynu a zapríčinil jeho únik. Polohu podzemných vedení pri práci nepoznal.
 
Radlicou poškodil potrubie plynovodu
 
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Ľubotín vzniesol obvinenie 49-ročnému mužovi z obce Plavnica, a to za prečin poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.
 
V uvedenej obci  tento muž  počas prípravy výkopu na osadenie vodovodnej prípojky k novostavbe rodinného domu obsluhoval pracovný stroj, s  ktorým bez  vedomia  stavebníka a   bez vytýčenia podzemných vedení ich správcami pokračoval s výkopom za hranicu pozemku až k miestnej komunikácii.
 
Plavničan ohrozil prevádzku všeobecne prospešného zariadenia
 
Ľudia ostali bez plynu
 
Pri tejto výkopovej činnosti radlicou  pracovného  stroja  zasiahol  do plastového potrubia plynovodu, ktoré prepichol a  zároveň pretrhol signalizačný vodič potrubia plynovodu. Z uvedeného dôvodu  došlo k prerušeniu distribúcie zemného plynu pre 148 odberateľov a úniku  takmer 3350 m kubických zemného plynu do ovzdušia.
 
Plavničan svojím  konaním  z nedbanlivosti poškodil a ohrozil prevádzku všeobecne prospešného zariadenia a spôsobil tak škodu vo výške 1800 eur.  Obvinený muž je momentálne stíhaný na slobode.
(19:40, J. Ligdayová)
 
 
Diskusia
Pridať komentár