Basketbalistky na prahu súťažnej sezóny

1893x
24. September 2022
Manažér Hríbik ml.: Len aby bolo svetlo a teplo
Štefan Hríbik 
 
Basketbalový klub mládeže v Bardejove v auguste rozbehol tréningovú činnosti. Po nechcených dvoch rokoch pandémie naštartovali prípravu v zrekonštruovanej športovej hale.
 
Dá sa zhrnúť, že ich zameranie je od prípraviek až do obdobia, keď dievčatá zmaturujú na stredných školách. Trápi ich ale nie ľahké zimné obdobie, ktoré je v predpovediach ako veľmi ťažké. Kadetky sa vracajú do národnej ligy Po útlme v príprave sa v klube rozbehli naplno a dá sa povedať, že aj s veľkou dávkou optimizmu.
 
Verí tomu aj manažér BKM Štefan Hríbik mladší: „Do súťaží máme prihlásených päť vekových kategórií. Septembrový turnaj Cena Jána Sidimáka bola v podstate zrkadlom toho, ako sú dievčatá pripravené. Máme zaregistrovaných takmer 70 dievčat. Mladšie žiačky U11 až U14 budú hrať v regionálnych súťažiach. Ich snahou bude postúpiť. Celkom pekný káder sa nám vyskladal v kategórií kadetiek U17. Aktívne sa kolektív pripravuje na celoslovenskú súťaž. Majstrovské súťaže začínajú v októbri."
 
 
V klube majú primerané podmienky Kľúčovými sú materiálne a finančné podmienky na zabezpečenie nielen prípravy, ale najmä účasť na pravidelných súťažných zápasoch. Manažér Hríbik je presvedčený, že v klube majú primeranú zábezpeku:
 
„Na domáci turnaj nám pomohla aj výzva predsedu PSK, získali sme dotáciu 2 500 eur. Na činnosť niečo dalo mesto, aj sponzori, či členský príspevok od rodičov. Takto máme klub zabezpečený aj na dopravu. No máme obavy zo zimného obdobia. Veríme, že mestská športová hala nezostane bez kúrenia a svetla."
 
Výboru velí Štefan Hríbik st. Činnosť BKM koordinuje desať členný výbor pod vedením Štefana Hríbika staršieho. Jednotlivé družstvá do súťaže pripravuje kolektív trénerov takto: U11 mikro Š. Hríbik st. a Daniela Hríbiková, Klára Lizáková, U11 Alena Dzúrová, U12 Ján Cingeľ, K. Lizáková, U13 J. Cingeľ, U14 Ľubomír Dudinský, U17 Ľ. Dudinský, Stanislav Lindeman.
(18:28, J. Ščerbík)
Diskusia
Pridať komentár