Hory lákajú jelením revaním

1589x
24. September 2022
Jelenia ruja je jedinečným fenoménom
 
Hlavné jelene ovládajú čriedu jeleníc, bočné sa snažia niektorú odvábiť
 
Fenomén jelenej ruje neláka iba poľovníkov, ale všetkých milovníkov prírody a dokonca rodiny s deťmi. Dôležitou podmienkou poriadnej revačky je dobré počasie.
 
Pomáha zima a jasno
 
Jelene žijú v osobitných samčích a samičích čriedach. V auguste sa čriedy rozpadnú a samce si hľadajú obľúbené rujoviská. Otĺkajú parožie o stromy a naberajú zem a mach. Snažia sa ovládať čriedu jeleníc, pričom revú a zvádzajú súboje s bočnými jeleňmi. Tie chcú zo stáda niektorú z jeleníc odvábiť. Najsilnejšia revačka je za jasných a chladných nocí, inak ruja prebehne potichšie.  
 
Jeleniu ruju vyhľadávajú tiež rodiny s deťmi
 
„Spoločne s jeleňmi som zdieľal ich teritórium a nádheru ich ryčania, rozliehajúceho sa po celom chotári. Tento zážitok by som určite odporučil ľuďom, ktorí sa neboja stráviť príjemné chvíle v lese, milovníkom zvierat a tiež tým, ktorých zaujíma plachá zver s parožím,“ podelil sa o zážitok Tomáš. Za bežných okolností by na jeleňa nevystrelil. „Dokázal by som to iba v prípade ohrozenia života, či vtedy, ak by to bolo nevyhnutné pre prežitie mojej rodiny.“
 
Z prírody sa nevraciate vyčerpaní
 
Andrea má rada les v každom ročnom období, dobýja jej energiu. „Odtiaľ nemôže človek nikdy prísť psychicky vyčerpaný. Ak je prechádzka lesom obohatená o zvuky jeho zvieracích obyvateľov, či dokonca stretnutie s nimi, je to skvelý bonus a v neposlednom rade vzrušujúce dobrodružstvo.“
 
Rev mnohých jeleňov sa nesie našimi dolinami
 
„Našu prechádzku sprevádzalo po celú dobu ručanie jeleňov. Bolo to napínavé. Niekoľko laní sme aj odfotografovali. O období ruje existujú dokumentárne filmy, ale vidieť toto prírodné divadlo naživo je úžasné a výnimočné. Pri takýchto zážitkoch si človek uvedomí silu prírody a jej rytmus.“
 
Rodinám s deťmi odporúčajú skôr ZOO
 
Martin a Petronela boli prekvapení „z hlasitosti prejavu rôznych jeleňov, ktorý sa rozliehal široko ďaleko a v rôznych intonáciách. Zvuk jeleňov sa líši od toho, či už našiel samicu alebo ju ešte len hľadá a chce odvábiť z teritória iného jeleňa. Často dochádza k vyostreným stretom s iným jeleňom, čoho sme našťastie neboli účastní,“ povedali.
 
Hodnotnejšie karpatské jelene žijú viac na východe republiky
 
„Určite by sme neodporúčali ísť na niečo podobné niekomu, kto niečo také nepozná, aby neprekročil intímnu hranicu zvierat. Takisto napríklad rodinám s deťmi, pretože ak sa rodina ocitne v strede medzi jeleňom so samicami a jeleňom, ktorý chce odlákať samicu pre seba na párenie, je to nebezpečné.“
 
Už ho takmer nebolo
 
Na Slovensku žijú dva poddruhy jeleňa lesného – stredoeurópsky a karpatský, pričom väčšie jelene s hodnotnejšími parohami sú karpatské, žijúce viac na východe republiky. V polovici 19. storočia sme si jelene takmer vyhubili. Súčasná populácia je pravdepodobne hybridným potomstvom poddruhov canadensis, sibiricus a wallichii, ktoré boli na Slovensko introdukované.
 
Jeleň dobre pláva. Okrem krásnych parohov sú cenné jeho očné zuby – kelce, ktoré slúžia na výrobu šperkov. Má rád ovocie, preto ho vídame aj v záhradách a pri cestách. Telemetrické obojky potvrdili, že časť jeleňov je sezónne sťahovavá, a to aj cez niekoľko pohorí a vysoké nadmorské výšky. Jeleň sa smie loviť od 16. augusta do 15. januára, jelenice od 16. augusta do 30. novembra.
(20:30, red, foto: red a Ľ. Bartoš)
 
 
Diskusia
Pridať komentár