Nadácia PSK pomohla 17-tim žiadateľom

1153x
26. September 2022
Kraj prispel sumou od 200 do 1000 eur
 
Peniaze išli na rôzne účely
 
Financie poskytla na rehabilitácie, drevo na kúrenie i základné životné potreby.
 
Rozdelili deväť tisíc
 
Nadácia PSK pre podporu rodiny prerozdelila ďalšie financie medzi núdzne rodiny v kraji. Tentoraz pomohla v 17-tich prípadoch a medzi žiadateľov prerozdelila vyše deväťtisíc eur.
 
Financie najčastejšie využijú na dofinancovanie rehabilitácií pre choré deti, či zabezpečenie základných životných potrieb. Nadácia prvýkrát poskytla finančnú pomoc aj zo svojho nadačného fondu, a to rodine z obce Soľ, ktorej požiar zničil dom.
 
Vyhoveli všetkým žiadostiam
 
Nadácia celkovo evidovala 16 žiadostí o pomoc a všetky finančne podporila. Podporila tiež jednu žiadosť zo svojho Nadačného fondu, ktorý v roku 2021 zriadila na riešenie krízových situácií – povodní a iných živelných pohrôm. Medzi celkovo 17-tich žiadateľov prerozdelila spolu 9146 eur.
 
Za peniaze od kraja budú môcť kúriť
 
„Naša finančná pomoc je znovu nasmerovaná do rôznych oblastí. Napríklad v okrese Prešov pomôže núdznym rodinám s drevom a sporákom na zimu, nájmom, či oblečením, v Poprade so zabezpečením notebooku, písacieho stola a školských potrieb pre deti. V okrese Levoča pomôžu nadačné korunky ťažko skúšanej rodine s kúpou strešnej krytiny, v Bardejove s opravou strechy, v Snine so zabezpečením tepla v nadchádzajúcej zime a v Humennom s rekonštrukciou domu. Prvýkrát sme použili aj financie z nadačného fondu. Pomoc sme schválili núdznej rodine z obce Soľ, ktorá sa ocitla v náročnej situácii po požiari rodného domu,“ priblížil prerozdelenie nadačných financií predseda PSK Milan Majerský.
 
Podpora bola od 200 do 1000 eur
 
Nadácia na svojom zasadnutí 23. septembra schválila finančné prostriedky v rôznych výškach, a to od 200 do 1000 eur. Podporila sedem žiadostí z Prešovského, štyri z Popradského a dve z Vranovského okresu. Ako aj po jednej žiadosti z okresov Humenné, Snina, Levoča a Bardejov.
 
Celkovo od svojho založenia v roku 2019 podporila už vyše 410 žiadateľov o pomoc. A medzi tých prerozdelila viac ako 235-tisíc eur. Žiadosti o finančnú či nefinančnú pomoc prijíma nadácia celoročne. Všetky informácie pre žiadateľov zverejňuje na svojom webovom sídle www.nadacia-psk.sk. Taktiež je celoročne otvorená pre sponzorov a donorov, ktorí sa môžu k pomoci núdznym pripojiť či už formou vecného alebo finančného daru.
(10:40, D. Jeleňová)
 
 
Diskusia
Pridať komentár