Navrhované bezzásahové územie je podľa lesníkov nadštandardné

875x
26. September 2022
VLK kritizuje hospodárenie mestských lesov
 
VLK žiada v košických lesoch väčšiu bezzásahovosť
 
Výmera bezzásahového režimu v košických lesoch má nadštandardný podiel. V reakcii na novú kampaň za reformu hospodárenia v Mestských lesoch (ML) Košice z dielne Lesoochranárskeho zoskupenia (LZ) VLK uviedol ich riaditeľ František Beli. Súčasťou kampane LZ VLK je petícia Za košické lesy.
 
Územie európskeho významu má byť bezzásahové
 
Petícia obsahuje požiadavky na zavedenie verejnej kontroly hospodárenia, rozšírenie rekreačnej zóny lesoparku a vyhlásenie územia európskeho významu Stredné Pohornádie za bezzásahovú prírodnú rezerváciu s voľným pohybom ľudí.
 
Podľa Beliho už v súčasnosti dosahuje výmera bezzásahového režimu v maloplošných chránených a ochranných lesoch okolo 18 percent z celkovej výmery košických lesov. Výmeru lesoparku plánujú zvýšiť oproti súčasnému stavu o 40 percent.
 
Košickí lesníci považujú väčšiu bezzásahovosť za hazard
 
Spochybňujú ekologické a ekonomické hospodárenie
 
"Na základe aktualizovaného návrhu generelu košického lesoparku, ktorý vypracovali ML, je navrhovaná zvýšená výmera lesoparku 6531 hektárov s trojstupňovou zonáciou, špecifickým prírode blízkym hospodárením, s prioritou zabezpečenia verejnoprospešných ekosystémových služieb a rekreačnou infraštruktúrou," uviedol Beli.
 
VLK tvrdí, že toto územie je obhospodarované neudržateľne ekologicky aj ekonomicky. LZ VLK pripomína, že ML sú s výmerou 19-tisíc hektárov najväčším neštátnym lesom na Slovensku. Na základe monitoringu a analýz miestnych aktivistov a VLK tvrdí, že toto územie je obhospodarované neudržateľne ekologicky aj ekonomicky.
 
Návrh považujú za hazard
 
"ML Košice sú od roku 2004 nepretržite držiteľom certifikátu FSC, ktorý potvrdzuje každoročným auditom aj za účasti prizvaných tretích strán, environmentálne správne, sociálne prospešné a ekonomicky efektívne zásady hospodárenia v lesoch," reagoval Beli s tým, že o vysokej úrovni otvorenosti ML svedčia aj umiestnenia v rebríčkoch transparentnosti.
 
VLK v petícii požaduje aj verejnú kontrolu hospodárenia lesov
 
Slovenská lesnícka komora tvrdí, že navrhovať bezzásahový režim je nezodpovedné. SLK označila kampaň ochranárov za hazard s prírodou, lesným majetkom Košičanov aj s ich životmi a zdravím. Navrhovať bezzásahový režim považuje za nezodpovedné. Vníma to aj ako hrozbu pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ML.
 
Lesníci nesúhlasia z viacerých dôvodov
 
Podľa predsedu SLK Igora Viszlaia by to totiž spôsobilo postupný rozpad lesných porastov a stratu schopnosti poskytovať plnohodnotne ekosystémové služby, teda aj rekreačnú a relaxačnú. "Bezzásahový režim zneprístupní ľuďom voľný pohyb v prírodnom prostredí a bude trvalo ohrozovať životy a zdravie návštevníkov lesov," tvrdí.
 
Z ekonomického hľadiska by to podľa jeho slov viedlo k znehodnocovaniu majetku vlastníka, neefektívnemu nakladaniu s disponibilnými zdrojmi, strate príjmov, nezmyselnému odčerpávaniu verejných zdrojov a k nevyužívaniu udržateľne dostupnej a ekologicky čistej drevnej suroviny.
(12:40, foto: LZ VLK, Slovenská lesnícka komora, NN)
 
Diskusia
Pridať komentár