VIDEO | Slávnostne požehnali novú hasičskú zbrojnicu v Čečejovciach

1060x
27. September 2022
Hasiči majú dobré meno
i ohlas medzi mládežou
 
Požehnania v Čečejovciach sa zúčastnil župan KSK Rastislav Trnka 
 
Vyvrcholením leta v obci Čečejovce bola nielen oslava svojho dňa, ale aj svetlý moment otvorenia hasičskej zbrojnice pri príležitosti storočnice Dobrovoľného hasičského zboru v Čečejovciach.
 
Zrekonštruovali pôvodnú zbrojnicu
 
„Okrem toho, že slávime storočnicu nášho DHZ otvárame aj staronovú zbrojnicu, ktorú sme zrekonštruovali z pôvodnej. Veľmi sa teším, že sa nám to podarilo vybudovať do tohto výročia. Pevne verím, že bude celému zboru slúžiť dlhé roky,“ povedal starosta obce Lukáš Macák.
 
V rámci územnej organizácie patrí DHZ Čečejovce k najaktívnejším a je veľkou motiváciou aj pre deti a mládež.
 
Čečejovskí hasiči majú veľmi dobré meno
 
„Pri tejto príležitosti chcem dobrovoľným hasičom v Čečejovciach popriať veľa zdaru pri ich činnosti. Predovšetkým pri práci s mládežou, ktorú majú na veľmi vysokej úrovni. Ich mladí hasiči patria na súťažiach medzi najlepších. Je tu dobrá prevencia, zásahovosť, hasiči sa zúčastňujú na každej akcii, na ktorú ich vyzve operačné stredisko,“ vymenoval člen prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Miroslav Semanič.
 
 
Čečejovskí hasiči vedia motivovať i najmenších 
 
Mimoriadne situácie, obdobie sucha a naopak dažďov si v aktuálnej dobe vyžadujú výraznú pomoc a zásah hasičských jednotiek. V dôsledku toho vzniká aj nezisková organizácia, ktorá bude nápomocná pri nákupe techniky, či personálnom zabezpečení.
 
Veľmi oslovujú aj deti
 
„Košický samosprávny kraj tento týždeň schválil prvú takúto neziskovú organizáciu, ktorú budeme financovať a ktorá bude pomáhať všetkým dobrovoľným hasičským zborom po celom kraji,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. DHZ Čečejovce svojou skvelou aktivitou a maximálnym nasadením je motiváciou nielen hasičov, ale aj detí.
 
Súťažiť môžu detičky od troch do šiestich rokov a je o to eminentný záujem. Sme veľmi radi, že sa do toho zapojilo toľko detí a rodičov. Po prvýkrát sme mali územnú súťaž, ktorá bola práve tu v Čečejovciach. Miestni dobrovoľní hasiči sa dokonca zaviazali, že takúto súťaž pre deti môžu robiť každý rok,“ podelil sa s radosťou M. Semanič.
 
 
DHZ v Čečejovciach zároveň oslavoval svoju storočnicu 
 
Zbrojnicu požehnali
 
Požehnanie novej hasičskej zbrojnice a slávnostná omša na Dni obce Čečejovce bola symbolom a prejavom vďaky, viery a zdaru. „Prajem, aby tých výjazdov mali naozaj čo najmenej a ak už budú, aby ich vykonali čo najrýchlejšie, najefektívnejšie a zachránili čo najviac ľudských životov a majetku,“ poprial dobrovoľníkom župan R. Trnka.
 
„Ja im želám hlavne pevné zdravie, lebo toto je najdôležitejšie,“ uzavrel starosta obce Lukáš Macák.
(13:55, red)
 
 
Diskusia
Pridať komentár