Košičania nazrú do súkromia vtáčikov vďaka smart búdke

694x
28. September 2022
Osadili 75 búdok pre vtáčikov
a 30 pre netopiere
 
Smart búdka ponúkne pohľad do súkromia vtáčikov 
 
Predstavenie projektu Pomôžme našim okrídleným susedom bolo spojené s odhalením smart búdky.
 
Senzory snímajú zaujímavé údaje
 
Predstavenia sa zúčastnili Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice, Marta Popríková, riaditeľka Správy mestskej zelene v Košiciach, František Jakab, riaditeľ UVP Technicom, Peter Krišovský, ornitológ a odborný garant projektu, Igor Kolla z Antik Telecom a Erik Kuzma a Samuel Schnelly, startupisti/študenti z UVP Technicom.
 
Vďaka podpore Nadácie Východoslovenskej energetiky pribudlo v Košiciach vyše 100 búdok, ktoré budú slúžiť vtáctvu a netopierom. Grantový projekt sa zavŕšil predstavením smart vtáčej búdky, ktorá ponúka záujemcom pohľad do diania v hniezdnej búdke a ornitológom aj zaujímavé údaje zo senzorov. Grantová výzva zverejnená Nadáciou Východoslovenskej energetiky (Nadácia VSE) spojila Správu mestskej zelene v Košiciach (SMsZ), Technickú univerzitu v Košiciach (TUKE) prostredníctvom Univerzitného vedeckého parku Technicom a občianske združenie Novozem v snahe ponúknuť zaujímavú inováciu spojenú s podporou rozvoja biodiverzity.
 
 
Prítomní boli zástupcovia viacerých organizácií 
 
Rozmiestnili 75 búdok
 
Výsledkom spolupráce je projekt s názvom Pomôžme našim okrídleným susedom, ktorý získal nenávratnú podporu vo výške takmer 5000 eur a bola dofinancovaná zo zdrojov SMsZ sumou prevyšujúcou 1000 eur. V rámci projektových aktivít sa v meste rozmiestnilo 75 búdok pre vtáčie druhy hniezdiace v dutinách, ktoré dopĺňa ďalších 30 búdok pre netopiere, skonštruovala sa smart búdka s kamerou a senzormi, osem škôl navštívili ornitológia, ktorí v spolupráci so žiakmi zhotovili a vyvesili vtáčie búdky v areáloch škôl.
 
S odborníkmi v oblasti ornitológie a chiropterológie sme zorganizovali tri podujatia pre širokú verejnosť aj vzdelávacie aktivity pre našich zamestnancov. Zaujímavosťou je, že búdky sa na stromy upevňovali neinváznym spôsobom bez poškodenia stromov pomocou popruhov.
 
 
Na predstavení projektu nechýbal primátor Košíc 
 
Prišli sme už o 600 miliónov vtákov
 
Početnosť a druhová pestrosť vtákov a netopierov postupne klesá v mestách aj voľnej krajine v Európe. Za posledných 37 rokov sme prišli o každého šiesteho vtáčieho jedinca, čo je vyše 600 miliónov vtákov len na Starom kontinente. Paradoxne, mestá sú priestorom, kde vďaka prítomnosti rôznych mikrobiotopov, pestrosti prostredia a dostupnosti potravy, je skrytý potenciál na prosperovanie a rozmnožovanie pre stále viac druhov, a to aj napriek výzvam, ktoré urbanizované prostredie so sebou prináša.
 
Napriek tomu, že sa v mestskom prostredí udomácnila pestrá paleta rôznych druhov vtákov a netopierov, nemajú dostatok úkrytov a hniezdnych príležitostí a tie ešte stále ubúdajú. „Na území mesta sme na zvrátenie tohto trendu rozmiestnili do vedcami vytypovaných lokalít búdky pre vtáky a netopiere, ktoré monitorujeme, zbierame z nich dáta a vzorky, tie poskytujeme odborníkom, a tí ich ďalej využívajú. Aktivity spojené s projektom sme využili aj na vzdelávanie detí a mládeže, aby sme u nich budovali vzťah k prírode a jej ochrane,“ zhrnula ciele projektu riaditeľka SMsZ Marta Popríková.
 
 
V Košiciach osadili 75 vtáčich búdok 
 
Nová technika pomáha zachraňovať chránené druhy
 
Vďaka grantovej podpore sa nakúpili nové ďalekohľady a endoskopické kamery, pomáhajú ornitológom, ale využíva ich aj SMsZ pri orezoch a výruboch s cieľom minimalizovať riziko ohrozenia vtáctva a netopierov. „Vizuálna kontrola stromov je prvým krokom pred orezom a výrubom stromov. Vďaka novým ďalekohľadom dokážeme zrealizovať kontrolu kvalitnejšie a endoskopické kamery nám pomáhajú pri prieskumoch dutín, kde by sa mohli skrývať kolónie netopierov alebo vtáčie hniezda.“
 
„Ak zistíme, že stromy alebo dutiny sú domovom netopierov alebo vtákov, práce prerušíme, aby sme ich nerušili a neohrozili a presúvame plánované zásahy na iný vhodný termín. Endoskop nám pomáha aj pri posudzovaní stavu stromov, keďže s ním vieme lepšie preskúmať dutiny a pukliny, čím sa zlepšuje kvalita vyhodnocovania ich zdravotného stavu,“ zhodnotil prínos nového vybavenia arborista Ján Dlabal zo SmsZ.
 
 
K búdkam pre vtáčikov pribudlo 30 búdok pre netopiere 
 
Nové búdky pribudli aj v areáloch škôl
 
V rámci grantových aktivít s partnermi realizovali workshopy o ochrane vtáctva, netopierov a prírody na košických materských a základných školách. Deti sa s odborníkmi naučili spoznávať najbežnejšie druhy vtákov v meste, ako postupovať, keď nájdu zraneného alebo zoslabnutého živočícha a vyrobili vtáčie búdky, ktoré s pomocou ornitológa osadili na vhodné stromy v areáloch škôl.
 
„Enviromentálne vzdelávanie mladej generácie už v útlom veku je dôležité, aby mali budúci dospelí k ochrane prírody vzťah a chápali jej dôležitosť. Podstatné zvyky a rutiny sa totiž učíme už v detstve. Tým, že deti nielen memorujú, ale diskutujú, fyzicky niečo zostavujú a montujú, potom sa o to starajú a pozorujú výsledky svojej práce, u nich vzbudzuje záujem a pomáha im pochopiť zložitosť vzťahov a dôležitosť rovnováhy v prírode. Možno takto v niekom zasadíme semienko záujmu a získame budúceho kolegu alebo podporovateľa,“ vyjadril sa Peter Krišovský, ornitológ a odborný garant projektu z občianskeho združenia Novozem.
 
 
Prítomný bol aj ornitológ a odborný garant projektu Peter Krišovský 
 
Mladí vedci z Technicomu vytvorili smart búdku
 
Vďaka grantovým zdrojom a študentom z Technicomu sa podarilo zostrojiť inovatívnu smart vtáčiu búdku. Búdka ponúka živý online prenos obrazu a dát zo zabudovaných senzorov. V búdke sa meria teplota a vlhkosť, senzor pohybu upozorní administrátorov, že v búdke bol pohyb a vyhotoví s pomocou zabudovanej kamery sériu fotografií s metaúdajmi, vďaka ktorým je možné zistiť kedy a čo búdku navštívilo. Tieto fotografie, je potom možné zverejniť.
 
„Búdka má vlastný mikroprocesor, na ktorý sú pripojené senzory s vysokou presnosťou, údaje sa prenášajú cez internetové pripojenie na server, kde ich program spracuje a pripojí k videoprenosu. Pripravujeme aj prepojenie s dátami z nami vytvorenej meteostanice v Mestskom parku, aby bolo možné porovnať teplotné a vlhkostné pomery v búdke a mimo nej,“ vysvetlil Samuel Schnelly, tvorca technického riešenia smart búdky.
 
 
Európa masívne prichádza o vtáky 
 
Obraz z búdky sa naživo prenáša
 
Živý prenos z búdky je dostupný na webstránke makekosice.digital (https://makekosice.digital/projekty/vtacia-budka/) a po obsadení hniezdiacim párom bude stream zverejnený aj v ponuke online streamov Antik Telecomu. Údaje namerané zo senzorov v búdke a meteostanice budú spracované softvérom vyvinutým startupistami z Technicomu a Make Košice Digital a zverejnené v spracovateľnom formáte pre open data na webe github.com.
 
Porovnanie údajov z búdky a meteostanice je zaujímavé pre vedcov skúmajúcich život a hniezdenie vtáctva. „Údaje získané z búdky budú hodnotné pre kolegov venujúcich sa akademickému výskumu a môžu priniesť zaujímavé zistenia o reakcii vtákov na zmeny v ich prostredí. Zároveň dáta spojíme aj s terénnym výskumom a počas zimného čistenia búdok z nich budeme odoberať vzorky, ktoré sa podrobia parazitologickému prieskumu a vyhodnotí sa aj zloženie hniezdnej výstelky,“ doplnil Peter Krišovský.
 
 
Usporiadali aj akcie pre školy a verejnosť 
 
Pribudlo 30 búdok pre netopiere
 
Osadilo sa 106 búdok – 75 búdok pre vtáky, 30 búdok pre netopiere, 1 smart búdka s kamerou a senzormi. Búdky pribudli v Mestskom parku, Parku Komenského, Lesoparku Nad jazerom, vnútrobloku sídliska Železníky, Parku Anička a PKO, Parku Bašťovanského, na Verejnom cintoríne a pri Mlynskom náhone. Zrealizovali vzdelávacie aktivity so zážitkovým vyučovaním pre žiakov na 8 školách, kde vyvesili aj búdky v areáloch škôl. Konali sa 3 vzdelávacie akcie pre širokú verejnosť (Vítanie poslov jari, Deň vtáctva v Katovej bašte, Európsky deň vtáctva).
 
V spolupráci s vedcami sa vytvorili propagačné materiály o ochrane vtáctva a netopierov. V areáloch škôl a na verejných priestranstvách vybudovali napájačky pre vtáky a divožijúce zvieratá. Zmodernizovali vybavenie SMsZ a vybavili arboristov a technikov zelene endoskopickými kamerami a ďalekohľadmi na kontrolu dutín. Nadviazali spoluprácu s ornitológmi a ekológmi. Vďaka vybaveniu nakúpenému z grantovej podpory pomohli chráneným vtákom v ohrození (záchrana mláďat jastraba krahulca v Borovicovom háji).
(16:00, P. Sasák)
 
 
Diskusia
Pridať komentár