Vzácny jav: na Slovensku druhýkrát pučia listy

795x
29. September 2022
Úkaz je typický skôr pre subtropické pásmo
 
Takto druhýkrát vypučalo lístie na buku lesnom 
 
V podmienkach klímy strednej Európy ide o veľmi zriedkavý jav. V súčasnosti pozorujeme na viacerých druhoch listnatých drevín tzv. sekundárne pučanie listov (napríklad na buku či breze, ktoré počas leta opadli). Tento jav je v našich klimatických podmienkach veľmi vzácny, pričom je skôr typický v subtropických oblastiach Európy.
 
Po suchu opadali listy
 
Po dvoch výrazných vlnách letných horúčav a dlhotrvajúcej perióde s výrazným deficitom atmosférických zrážok sme na prelome letných mesiacov júl a august zaznamenali pomerne výrazný opad listov na viacerých lokalitách Slovenka (informovali sme v predošlej analýze). Letný opad listov sme pozorovali na viacerých listnatých drevinách, ako napr. buk, breza, javor, jaseň, lipa, dub, agát, prípadne jelša.
 
Najviditeľnejší plošný opad listov bol pozorovaný najmä na bukových porastoch rôznych vekových kategórií (plocha aj viac ako 1 ha). Letný opad listov stromov je prirodzená reakcia na výrazný stresový faktor (v tomto roku dlhotrvajúce sucho a extrémne vysoké denné teploty vzduchu). Opadom listov sa stromy snažia zabrániť výraznej strate vody, ktorú by inak prostredníctvom listov transpirovali do prostredia v snahe predísť vyššej mortalite.
 
Oslabená vegetácia sa obnovuje
 
Priaznivejšie poveternostné podmienky, ktoré sme zaznamenali vo viacerých regiónoch Slovenska – ochladenie a pravidelnejší výskyt atmosférických zrážok v druhej polovici augusta, a najmä v septembri – viedli v posledných týždňoch k rýchlej obnove suchom a vysokými teplotami oslabenej vegetácie. V súčasnosti môžeme tak pozorovať na viacerých druhoch sekundárne pučanie listov, napríklad na buku či breze, ktoré počas leta opadli. Treba poznamenať, že tento jav je v našich klimatických podmienkach veľmi vzácny, pričom je skôr typický v subtropických oblastiach Európy.
 
Druhotné listy vo vegetačnom období sú výrazne menšie oproti tým, ktoré vypučali na jar a opad týchto listov pravdepodobne nastane výrazne neskôr ako na stromoch ktoré neopadli. Na ovocných stromoch môžeme súčasne tiež pozorovať spolu s dozrievaním plodov aj regeneračné kvitnutie (druhé v tomto roku), ktoré je v našich podmienkach častejším javom ako druhotné pučanie listov. Druhé kvitnutie ovocných stromov je spôsobené výraznými zmenami v charaktere počasia, ktoré sme spomenuli vyššie.
(9:10, SHMU)
 
 
Diskusia
Pridať komentár