Program Čistý Bardejov finišuje. Kto získa ocenenie Bodliak mesta?

1677x
29. September 2022
Kde je najkrajšie a kde naopak najškaredšie? 
V roku 2021 sa hyzdičom roka s Cenou Bodliak mesta za rok 2021 stal nedostavaný polyfunkčný objekt XAWAX, v ktorom sídli Slovenská pošta.   
 
V tomto období vstupuje program Čistý Bardejov do svojej záverečnej fázy. V apríli t.r. vyhlásila Komunitná nadácia Bardejov (KNBJ) v spolupráci s mestskou samosprávou a Bardejovskou televíznou spoločnosťou už jeho deviaty ročník.
 
Táto iniciatíva je súčasťou realizovaného Strategického plánu hospodársko-sociálneho rozvoja mesta a má za úlohu aktivizovať obyvateľov mesta k aktívnejšiemu prístupu k životnému prostrediu a skrášľovaniu akéhokoľvek prostredia na území mesta. „Čistý Bardejov“ je realizovaný v troch úrovniach.  
 
Prvá má motivačný charakter, spočívajúci na verejnom ocenení – morálnom, finančnom i materiálnom - troch rodín, bytových spoločenstiev a organizácií, ktoré dosiahnu svojou starostlivosťou najkrajšie upravené okolie pred svojím rodinným domom, bytovým domom a organizáciou (firmou, školou a pod.). Ocenenia si v októbri t.r. budú môcť prevziať z rúk primátora mesta a zástupcov nadácie realizujúcich program Čistý Bardejov. Všetky objekty a priestranstvá na území mesta sú každoročne hodnotené komisiami zloženými z členov Správnej rady KNBJ, poslancov mestského zastupiteľstva a študentov stredných škôl. 
 
Cena Bodliak mesta 
 
Druhá úroveň programu je reštrikčného charakteru so zameraním na vyhľadávanie tzv. „hyzdičov mesta“. Priestranstvá a objekty, ktoré svojím vzhľadom narúšajú estetický vzhľad v ktorejkoľvek časti mesta budú prostredníctvom fotodokumentácie a popisného textu umiestňované na webovej stránke komunitnej nadácie: www.knbj.sk. Majitelia, resp. správcovia „hyzdičov“ budú písomne vyzývaní k odstráneniu týchto nedostatkov. Najväčší „hyzdič mesta“, ktorého vyberú študenti stredných škôl spomedzi „kandidátov“ nahlásených občanmi prostredníctvom mailových a písomných návrhov obdrží cenu „Bodliak mesta“.  
 
Komunitná nadácia Bardejov sa obracia s výzvou na všetkých Bardejovčanov, ktorým záleží na kvalitnom a estetickom prostredí svojho mesta, aby prostredníctvom fotografií zaslaných do kancelárie nadácie, Radničné námestie 21, resp. mailom na adresu: knbj@bardejov.sk poukázali na nedostatky vo výstavbe, správe a údržbe tých miest a objektov, ktoré narušujú vzhľad mesta a jeho životné prostredie.  
 
Každý, kto sa aktívne zúčastní tohto programu prispením aspoň dvoch fotografií získa od komunitnej nadácie tričko s logom Čistý Bardejov.  
 
Finančný príspevok 
 
Tretiu úroveň programu predstavuje grantový program Čistý Bardejov, prostredníctvom ktorého môžu získať aktívni obyvatelia Bardejova, neziskové organizácie, školy a bytové domy finančný príspevok do výšky 600 € prostredníctvom predloženia malého projektu zameraného na skvalitnenie životného prostredia v ktorom žijú alebo pracujú. Najbližší termín predkladania projektov bude v apríli 2023 s dobou realizácie projektov do 30. októbra 2023.  
 
Program podporujú aj podnikateľské subjekty, predovšetkým firmy Hobby/ Kobyly, Anavek. a OBUV ŠPECIÁL.
(20:45, Ing. J. Jarina, správca KNBJ)
Diskusia
Pridať komentár