Použité jedlé oleje sa v Košiciach začali zbierať a odvážať priamo z domácností

2032x
06. Október 2022
Zber oleja môže využiť 900 domácností
Vedierka sa doručujú do rodinných domov 
 
Mesto Košice je o krok ďalej v plnení koncepcie nakladania s odpadmi. Svojim obyvateľom prináša až k dverám novú službu v podobe zavedenia zberu olejov a tukov z kuchyne. Pilotný projekt v spolupráci so spoločnosťou KOSIT sa v uplynulých dňoch začal v Košiciach.
 
Oranžové vedierka zatiaľ dostalo 900 košických domácností
 
Zber oleja do oranžových vedierok môže v súčasnosti využiť 900 domácností v rodinných domoch v mestských častiach Barca, Juh a Západ. Každá z nich dostala do poštovej schránky informačný leták so základnými informáciami o pripravovanom zbere. Následne boli do rovnakých domácnosti doručené 5-litrové oranžové plastové vedierka s vekom. Na nich sa nachádza nálepka s infografikou a prehľadom odpadov, ktoré do vedierka patria. Domácnostiam bola bezplatne doručená aj magnetka, ktorá im pripomenie termíny odvozu odpadu z týchto vedierok v roku 2022.
 
V rodinných domoch sa použité oleje a tuky vlievajú priamo do vedierka. Olej nie je potrebné prelievať cez sitko. V deň zberu je vedierko vyprázdnené a vráti sa majiteľovi na ďalšie použitie.
 
Spoločná nádoba pre obyvateľov bytov 
 
„Spoločnosť KOSIT v tejto fáze projektu každé štyri týždne zabezpečí odvoz vyzbieraných olejov z oranžových vedierok v rodinných domoch, ako aj zo spoločných zberných 120-litrových oranžových nádob. Všetok odpad sa následne materiálovo zhodnotí. Pre samosprávu i obyvateľov je zabezpečenie zberu bezplatné,“ hovorí generálny riaditeľ KOSIT Marián Christenko.
 
Zbierať sa bude aj v 19-tich mestských častiach
 
Pre obyvateľov bytových domov sú 120-litrové oranžové nádoby dostupné vo vybraných stanoviskách kontajnerov a v areáli miestnych úradov. Doposiaľ o túto službu prejavilo záujem až 19 košických mestských častí (MČ).
 
Do spomínaných nádob s otvorom v uzamykateľnom veku môžu obyvatelia bytoviek vhadzovať naplnené, dobre uzatvorené, plastové fľaše s použitými olejmi. Okrem jedlého rastlinného oleja z varenia, vyprážania či fritovania patria medzi ne aj oleje z konzervovaných potravín (ryby, syry, paradajky, atď.), oleje z marinád, oleje zo šalátov, pevné tuky, maslo a masť.
 
„Mnoho obyvateľov dodnes vylieva použitý olej do kanalizácie. To spôsobuje zanášanie odpadového potrubia, havárie kanalizačnej siete a znečistenie odpadových vôd. Ak však oleje po použití doma zbierame a odovzdáme na ďalšie spracovanie, budeme mať z toho osoh nielen my, ale aj príroda. Platí to, čo pri darovaní krvi a každá kvapka nám pomôže. Tým, že sú nádoby na oleje a tuky dostupné bližšie ku Košičanom, predpokladáme aj väčší záujem o ich zber a zlepšenie životného prostredia,“ popisuje výhody zberu primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).
 
Pri zbere olejov spolupracujú obchodné reťazce a školy
 
V rámci spoločenskej zodpovednosti a zvyšovania environmentálneho povedomia žiakov a študentov sa nádoby na zber olejov nachádzajú aj v školských areáloch. Systém zberu je porovnateľný ako pri bytovej výstavbe. V areáli školy bola umiestnená 120-litrová oranžová nádoba, do ktorej môžu rodičia žiakov i zamestnanci školy vhadzovať naplnené pevne uzatvorené plastové fľaše s olejmi z domácností, avšak nie zo školskej jedálne.
 
Spolupráci pri zavádzaní zberu použitých olejov v čase spustenia projektu dali zelenú vo svojich predajniach aj dva obchodné reťazce. Košičania tak majú dostatok možností na odovzdanie tohto druhu odpadu. Len pripomenieme, že zber použitých olejov a tukov je zabezpečený aj prostredníctvom piatich zberných dvorov prevádzkovaných spoločnosťou KOSIT v meste Košice. Nájdete ich na uliciach Napájadlá (MČ Nad jazerom), Pri bitúnku (MČ Juh), Magnezitárska (MČ Ťahanovce), Železiarenská (MČ Šaca) a Popradská (MČ Západ).
(11:50, TS)
Diskusia
Pridať komentár