Vynovený most a ďalších 5,6 km ciest v okrese Svidník

1416x
20. Október 2022
Kraj do cestných akcií investoval 880-tisíc eur
Opravený most v Okrúhlom
 
Vo Svidníckom okrese prešlo najnovšie rekonštrukčným zásahom približne 5,6 km ciest a 76-ročný most v Okrúhlom. Cestné akcie financovala prešovská župa výlučne z vlastných zdrojov. Celkovo tu preinvestovala vyše 881-tisíc eur.
 
Prešovský samosprávny kraj (PSK) sfinalizoval ďalšie cestné akcie v okrese Svidník. Opravený je most v Okrúhlom, zmodernizovaná cesta medzi Cerninou a Rovným, aj na úseku Nová Polianka. Vo Vyšnej a Nižnej Pisanej sa odstránil nevyhovujúci stav vozovky a na ceste Dubová obnovila obrusná vrstva. Na akcie krajská samospráva použila financie z vlastného rozpočtu vo výške viac ako 881-tisíc eur.
 
Oprava mostu za 150 dní
 
Most v obci Okrúhle bol postavený ešte v roku 1946. Aj pre svoj vek a najmä zlý stavebno-technický stav si vyžiadal rekonštrukčný zásah. Vykazoval viditeľné nedostatky ako rozpad betónu, koróziu a mal tiež nevyhovujúce šírkové usporiadanie. Prešiel kompletnou obnovou za 150 kalendárnych dní, pričom PSK do jeho prestavby investoval takmer 185-tisíc eur.
 
Zmodernizoval sa 1,6 km dlhý úsek na ceste III. triedy Cernina – Rovné, kde kraj použil zdroje vo výške viac ako 199-tisíc eur. A nový asfalt má aj 1,9 kilometrový úsek Nová Polianka, na ktorom sa vyrovnal kryt vozovky, vyasfaltovala sa nová obrusná vrstva a zhotovilo vodorovné dopravné značenie. To všetko za vyše 198-tisíc eur.
 
Oprava ciest III. triedy
 
V katastrálnom území obcí Vyšná Pisaná a Nižná Pisaná sa v rámci 1. etapy projektu odstránenia havarijných a nevyhovujúcich stavov na cestách III. triedy opravilo 1,35 kilometra. Celkový náklad stavby predstavuje takmer 238-tisíc eur.
 
Nový asfaltový koberec
 
A napokon asfaltérska čata Správy a údržby ciest PSK obnovila vozovku na 0,8 km dlhom úseku Dubová. PSK tieto práce zafinancoval rovnako z vlastného rozpočtu, a to vo výške viac než 61-tisíc eur.
 
Krajská samospráva v období 2018-2022 do skvalitnenia cestnej infraštruktúry v okrese Svidník investovala celkovo 9,7 milióna eur. Hotové a zazmluvnené rekonštrukcie a opravy sa týkajú 74 km ciest a 9 mostov. Medzi najväčšie cestné akcie v okrese pritom patrí dopravné napojenie okresov Svidník, Stropkov, Jaslo, v rámci ktorého sa zrekonštruoval úsek Fijaš – Lomné. Významný je aj projekt dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor, vďaka ktorému sa zmodernizoval úsek Dukovce – Kuková.
(17:15, oddelenie komunikácie a propagácie PSK)
Diskusia
Pridať komentár