V bardejovskej knižnici sa počas roka predstavili známi autori

1245x
21. Október 2022
Tretia séria literárnej čitárne
Zľava moderátor besedy Ľudovít Billý a spisovateľ Milan Igor Chovan 
 
V apríli roku 2022 sme v našej Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove začali tretiu sériu piatich besied a osobných stretnutí so známymi i začínajúcimi slovenskými autormi. Tento projekt s názvom Literárna čitáreň vznikol aj s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Cieľom projektu je predstaviť širokej verejnosti súčasných slovenských autorov. Každá beseda s autormi spája čitateľov s knihou a prináša aj vnútorné obohatenie.
 
Prvým hosťom novej série bol britský spisovateľ a učiteľ Jonathan Gresty, ktorý už viac než polovicu svojho života žije na Slovensku. Zavítal do nášho historického mesta Bardejov – mesta, ktoré mal možnosť navštíviť ešte v 90. rokoch. Beseda sa uskutočnila 28. apríla 2022 v čitárni knižnice a bola spojená s prezentáciou jeho novej knihy Cudzincov kabát. Všetkým prítomným s pokojom Angličana porozprával o svojich prvých zážitkoch na Slovensku, ktoré ho značne inšpirovali k napísaniu knihy.
 
Významná historička a etnologička 
 
V dňoch 25. a 26. mája 2022 sme v našej knižnici privítali významnú slovenskú historičku a etnologičku Katarínu Nádaskú. V prvý deň si pre širokú verejnosť pripravila takmer dvojhodinovú odbornú prednášku o zvykoch a rituáloch spojených so životom človeka. Na druhý deň sa v doobedňajších hodinách konala prednáška pre študentov na tému Obrady stavania mája.
 
 
Tretím hosťom, ktorého sme privítali v našej knižnici bol známy moderátor, redaktor, spisovateľ a autor kníh pre deti a dospelých pán Michal Slanička. 3. júna 2022 sa v doobedňajších hodinách uskutočnila beseda pre deti a oslovený detský kolektív, kde kreatívne a hravou formou odprezentoval dve knihy Slečna Milerová a splnené sny, Pán Velikán a splnené sny. Slečna Milerová a splnené sny a Pán Velikán je kreatívna čítanka pre žiakov 1. – 4. ročníka základnej školy, v ktorej okrem čítania nájdu aj množstvo kreatívnych a poučných úloh na kreslenie a vyfarbovanie a tiež logické hádanky. Podvečer sa konala pre širokú verejnosť prezentácia jeho knižnej tvorby a aj najnovšej knihy Pliaga.
 
Poézia Milana Rúfusa 
 
8. septembra 2022 mala široká verejnosť možnosť, prostredníctvom umeleckého prednesu Michala Novodomského, prežiť príjemné popoludnie spojené s poéziou Milana Rúfusa. Vďaka nemu sme si znova pripomenuli, že „Báseň nie je v slovách, báseň je skrze slová.“
 
Posledným hosťom tretej série bol 22. septembra 2022 nemenej známy autor knižných titulov o histórii, slovenských legendách a biblických príbehoch Milan Igor Chovan.
 
Je pre nás povzbudením, že projekt Literárna čitáreň si našiel svoje miesto, a preto sme radi, že s podporou Fondu na podporu umenia môžeme v tomto projekte pokračovať aj naďalej.
(11:45, Mgr. M. Balaščák)
Diskusia
Pridať komentár