Komunitná nadácia Bardejov a partneri vyhodnotili projekty spolu s darcami

1362x
22. Október 2022
Grantový program Klub darcov 2022/2023
Prezentácia projektov samotnými žiadateľmi o grant pred darcami-hodnotiteľmi  
 
Komunitná nadácia Bardejov v stredu, 19. októbra 2019 o 17.00 hod. v kaviarni Tvoj Deň v Bardejove verejne vyhodnotila jeden z jej najväčších siedmych grantových programov s názvom Klub darcov 2022/2023. Grantový program je zriadený na podporu individuálneho darcovstva. Za účelom zabezpečenia dostatočného fondu na podporu projektov aktívnych Bardejovčanov má aj svojich partnerov z radov právnických osôb, a to Mesto Bardejov a spoločnosť Bardterm, s.r.o.
 
Za ostatných 12 mesiacov získala komunitná nadácia 59 individuálnych darcov. Z nich 13 darcov darovalo nadácii viac ako 35 €, a tým získalo právo hodnotiť projekty v tomto grantovom programe. Toto právo využilo včera 7 darcov, ktorí tvorili hodnotiacu grantovú komisiu, vrátane konateľky spoločnosti Bardterm, Ing. Márie Vaňkovej a viceprimátora mesta RNDr. Vladimíra Savčinského, ktorý je zároveň predsedom Správnej rady komunitnej nadácie. Obidvaja sú aj dlhodobými individuálnymi darcami komunitnej nadácie. Exkluzívnosť tohto konceptu je, že darcovia sami rozhodujú o využití svojho daru v prospech kvalitnejšieho života v meste.
 
Osem projektov 
 
Osem projektov bolo predložených v tejto výzve KNBJ. Bola zameraná na podporu zveľaďovania otvorených i vnútorných priestorov slúžiacich pre verejnosť a na ich aktívne užívanie, resp. zlepšovaniu dobrých susedských vzťahov v rôznych častiach mesta, či invenčnému a aktívnemu tráveniu voľného času, ale aj na aktivity posilňujúce miestnu demokraciu.
 
 
Projekty predstavili hodnotiacej komisii samotní uchádzači o finančnú podporu.
 
Predstavené projekty v power-pointovej prezentácii vyhodnotili darcovia – hodnotitelia pozitívne s uznaním i prirodzeným očakávaním, že po ich realizácii prispejú k zlepšeniu i zatraktívneniu života obyvateľov Bardejova. Suma darov získaných do tohto programu umožní siedmym najúspešnejším žiadateľom realizovať svoj projekt spolu s ich dobrovoľníkmi v období nasledujúcich 10–ich mesiacov.
 
Najviac sedemsto eur 
 
Najvyššia možná výška grantu pre jeden projekt je 700 eur. Každý žiadateľ sa na realizácii projektu musí podieľať aj vlastnou finančnou čiastkou – minimálne v sume predstavujúcej 10% zo získaného grantu. Pozoruhodná situácia nastala po vyhlásení výsledkov, kedy sa dvaja z darcov-hodnotiteľov rozhodli dodatočne podporiť svojím darom: 100 € daroval Miroslav Hečko na podporu projektu Cesta k demokracii cez chodníčky histórie a 50 € daroval Ján Fotta na podporu projektu HRAD ZBOROV – história a príroda.
 
Predstavujeme Vám výsledky vyhodnotenia projektov v programe Klub darcov 2022/2023:
(17:17, J. Jarina, správca KNBJ)
Diskusia
Pridať komentár