Hrdý východ, hrdý Bardejovčan

1582x
23. Október 2022
Hrdý východ, hrdý Bardejovčan
Marek Hudák 
 
Už najbližšiu sobotu (29.10.2022) sa na Slovensku uskutočnia voľby do miestnej samosprávy i do vyšších územných celkov. Bardejovčan Marek Hudák uplynulé štyri roky zastupoval občanov Bardejova z pozície mestského poslanca. Po úvodnom oťukaní rýchlo zistil, ako sa hovorí, čo a ako a pustil sa do práce.
 
Teraz chce svoje skúsenosti a poznatky pretaviť nielen ako poslanec Bardejova, ale aj ako poslanec Prešovského samosprávneho kraja. V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať zaujímavý rozhovor, ktorý sme s Marekom Hudákom urobili.
 
Marek, ľudia vás za posledné štyri roky mali možnosť spoznať ešte z bližšia, no napriek tomu skúste sa nám v krátkosti predstaviť.
 
„Som Bardejovčan a v Bardejove s manželkou a štvormesačnou dcérkou aj žijeme, pracujeme, oddychujeme. Študoval som na Fakulte riadenia a informatiky v Žiline a neskôr manažment verejnej správy v Prahe. Posledný polrok pracujem ako dátový analytik pre Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, predtým som na podobnej pozícii pôsobil na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, kde som pracoval prierezovo na jednotlivých agendách PSK.
 
Vo voľnom čase sa venuje futbalu 
 
Zo zaľúb mám najradšej cestovanie a šport, v aktívnej aj pasívnej podobe. Konkrétne futbalu sa stále venujem na amatérskej úrovni, pričom som hráč Bartošoviec. V minulosti som hrával aj v Šibe, Dlhej Lúke, Bardejovskej Novej Vsi, či Kľušove.“
 
Kedy ste sa dostali do komunálnej politiky a prečo? Uplynulé funkčné obdobie ste boli dokonca najmladším poslanom v mestskom zastupiteľstve.
 
„Ak chceme zlepšiť život vôkol nás, treba začať od seba, opustiť komfortnú zónu (aj facebook) a realizovať zmeny v prospech komunity. Aj preto sa dlhodobo venujem rôznym dobrovoľníckym projektom, pričom prvý projekt som napísal a zrealizoval spolu s kamarátmi už ako 16-ročný. Samosprávu si musíme spravovať sami, nik to za nás, Bardejovčanov, neurobí.“
 
Ako by ste však zhodnotili celé volebné obdobie? Skrz pandémie určite nebolo ľahké.
 
„Nakoľko som bol nováčikom, bolo potrebné veľa študovať, vnímať, učiť sa. Pomohli mi v tom skúsenejší kolegovia. Po štyroch rokoch mojej práce a práce mojich kolegov vidieť hmatateľné výsledky a to ma teší.
 
Zastupoval Slovensko na medzinárodnej úrovni 
 
V závere volebného obdobia sa mi ako jednému z dvoch Slovákov dostalo cti zastupovať slovenské samosprávy v Rade európskych miest a regiónov, čo ma motivuje do ďalšej práce aj na tejto úrovni.“
 
Čo je podľa vás na tejto práci najťažšie a naopak, čo vás baví najviac?
 
„Už len to, že dáte svoje meno a tvár do verejného priestoru, je náročné, keďže aj v pozícii lokálneho poslanca tým strácate kúsok svojho súkromia a komfortu. Preto si v tomto smere vážim každého, kto sa s úprimným záujmom rozhodne kandidovať do akýchkoľvek volených funkcií. Okrem toho bolo pre mňa v určitých momentoch náročné nájsť to správne rozhodnutie. Myslím, že väčšinou sa mi to podarilo, aj keď, priznávam, je pár vecí, ktoré by som spätne urobil inak. Najviac ma teší každá usmiata tvár, potešenie ľudí z každej, hoc malej zmeny k lepšiemu.“
 
Aké požiadavky mali na vás samotní obyvatelia vášho obvodu?
 
„Za najhlavnejšie považujem riešenie bežných problémov ľudí vo volebnom obvode súvisiacich s infraštruktúrou, bezpečnosťou, verejným poriadkom a pod., hospodárnemu nakladaniu s majetkom mesta a v neposlednom rade je to šport a mládež. Tu mi nedá nespomenúť svojpomocné vybudovanie detského ihriska Pod Šibeňou horou spolu s úžasnou miestnou komunitou.“
 
Podarilo sa napokon aj zrealizovať projekty, na ktorých ste participovali?
 
„Zamerajúc sa na svoj obvod, projekty ako multifunkčné ihrisko s osvetlením a priľahlým altánkom na Bardejovskej Zábave, premostenie ulíc Pod lipkou a Mičkova, či zložitá úprava živičného povrchu vrátane dobudovania cesty na Postajku sa podarilo začať a aj úspešne zrealizovať. Veľkým projektom, ktorý rozbiehame je chodník a osvetlenie medzi Poštárkou a Lukavicou.
 
Marek Hudák zastupuje aj Bardejov 
 
Ide o nebezpečný úsek, ktorý po etapách potrebujeme riešiť. Časť projektov nie je ukončených, ale sú už v určitom procese realizácie, ako napr. miliónový projekt dobudovania a rekonštrukcia chodníkov a verejného osvetlenia na uliciach Mičkova, Poštárka a Bardejovská Zábava (tu čakáme na kontrolu verejného obstarávania), pokračovanie budovania cyklotrás, či riešenie križovatiek a prechodov pre chodcov na Krátkom rade, alebo na Mičkovej ulici.“
 
Počas štyroch rokov sme si všimli, že ste poslancom aktívnym a nemáte problém si ľudí nielen vypočuť, ale aj reálne pomôcť. Prečo ste sa rozhodli kandidovať aj na post poslanca Prešovského samosprávneho kraja?
 
„Mandát poslanca PSK je výborným prostriedkom, ako výraznejšie prispieť ku komplexnému rozvoju regiónu v jednotlivých oblastiach života. Už len keď nadviažem na spomínaný chodník a osvetlenie z Poštárky do Lukavice, táto cesta je v správe PSK, tu vidím priestor na spolupodieľanie sa mesta a kraja na riešení tohto problému. Samozrejme, možností na rozvoj z pozície poslanca PSK je ďaleko viac. Na kraji som takmer tri roky pôsobil, nie je to pre mňa neznáma, poznám jeho problémy aj príležitosti.“
 
Spomínate, že ste pracovne pôsobili aj kraji, čomu ste sa hlavne venovali a čo všetko ste sa naučili?
 
„Venoval som sa dátovým analýzam jednotlivých politík. Na mnoho problémov a výziev vedel vďaka tomu kraj pružne zareagovať. Vedeli ste, že priemerný vek pediatra v ambulancii v bardejovskom okrese je 63 rokov, alebo že v okrese máme stále 22 mostov v zlom stave? To je len malý príklad problémov vychádzajúcich z tvrdých dát. Okrem toho som participoval na tvorbe Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, budovania jedinečného Geoportálu Prešovského kraja, prostredníctvom ktorého sú prívetivou formou sprístupnené údaje o regióne verejnosti, na unikátnom projekte kampo.sk propagujúcom školy v pôsobnosti PSK a podobne.
 
Marek Hudák reálne pomáha. Dôkazom je nové ihrisko 
 
To, že o výsledkoch práce písali renomované inštitúcie ako napr. Európska komisia, Svetová Banka, Transparency International, ale aj lokálne, či národné médiá je pre mňa povzbudením do prípadnej poslaneckej práce. Po mimo týchto aktivít som určitý čas na PSK pomáhal ako koordinátor očkovacích centier a výjazdových očkovacích služieb.“
 
Vyššie sme spomínali, že sa rád venujete dobrovoľníctvu. Ktorej oblasti najviac? Je to ten šport? Keďže často vás vidíme na rôznych športoviskách a ako ste aj hovorili, futbal aktívne hrávate.
 
„Hlavne mládežníckym, športovým, komunitným a charitatívnym činnostiam. Počas študentských čias som bol saleziánskym animátorom, mám za sebou niekoľko úspešných projektov podporených Komunitnou nadáciou v Bardejove, hlavne v oblasti zveľaďovania verejného priestranstva a budovania ihriska pre deti a mládež a pod. Takéto aktivity chcem podporovať aj naďalej. Moja predstava fungovania s rodinou v Bardejove nie je život za vysokými múrmi na vlastnom piesočku, ale aktívny život v jednotlivých komunitách, susedských, športových, saleziánskych atď. Človek je tvor spoločenský a komunitný život nás robí šťastnejšími.“
 
Čo je podľa vás potrebné zlepšiť v meste a v okrese, na čo by ste sa chceli zamerať ako poslanec?
 
„Samozrejme, tých oblastí je veľa. Keď sa však zameriam na priame kompetencie kraja, prioritou je pokračovanie v úspešnom budovaní a rekonštrukcie cestnej a cyklistickej infraštruktúry, podpora komunít, športu a športovej infraštruktúry, ako aj prínos inovácii do kraja, okrem iného do oblasti školstva, aby z našich škôl odchádzali kvalitní absolventi s možnosťou uplatnenia sa na trhu práce v našom regióne. Veľkým problémom je už teraz nedostatok lekárov nielen v rámci ústavnej, ale aj ambulantnej starostlivosti, i keď spomedzi trinástich okresov Prešovského kraja nie je na tom Bardejov najhoršie, trend je však veľmi negatívny.“
 
Na záver nášho rozhovoru, aký odkaz by ste venovali ľuďom, ktorí v našom regióne žijú a ktorí tu trávia svoj voľný čas? Poprípade nejaké posolstvo pred blížiacimi sa voľbami?
 
„Chcel by som všetkých povzbudiť do týchto časov rastúcich cien a neistôt za hranicami, že máme stále mnoho dôvodov, prečo byť vďační a šťastní. Sám si to niekedy neuvedomujem, koľko darov sa mi dennodenne dostáva. A čo sa týka blížiacich sa volieb, prosím, dajte dôveru tým, ktorých poznáte, ktorí sú čestní, úprimní, za ktorými vidíte prácu a výsledky a nezjavili sa mesiac pred voľbami. Ale hlavne, choďte voliť, to je podstatné.“
(20:11, Objednávateľ: Ing. Marek Hudák MBA., Pod lipkou 89, 085 01 Bardejov. Dodávateľ: AHOJ MEDIA s.r.o., Slovenská 1, 085 01 Bardejov. IČO: 53092503)
Diskusia
Pridať komentár