V okrese Bardejov má nový vzhľad sedem km ciest a dva mosty

1838x
26. Október 2022
Kraj v okrese Bardejov do nových cestných akcií investoval 1,8 mil. eur
 Zmodernizovaný úsek cesty Smilno - Šarišské Čierne
 
Do obnovy ciest v okrese Bardejov investoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) najnovšie 1,8 mil. eur. Prostredníctvom vlastných zdrojov už opravil úseky na takmer siedmich kilometroch v Bardejove, medzi Smilnom a Šarišským Čiernym i obcami Ondavka – Becherov. Rekonštrukciou prešiel tiež most cez potok Hrabovec pred obcou Nižné Raslavice aj v Richvalde. Kraj tu celkovo preinvestoval 1,4 mil. eur. V okrese pokračujú ďalšie cestné akcie na moste aj cestách za vyše 416-tisíc eur.
 
Prešovská župa prostredníctvom svojej organizácie Správa a údržba ciest PSK opravila nevyhovujúci stav vozovky na ďalších cestách III. triedy v Bardejovskom okrese. Opravy sa pritom dotkli spolu až 6,93 kilometra ciest. Obnovou prešiel tiež most v Richvalde a pred Nižnými Raslavicami, ďalší cez potok Sekčov sa začal opravovať v septembri. Na cestné akcie župa využíva výlučne vlastné zdroje, a to vo výške 1,83 mil. eur.
 
Nový asfalt pri mestskom cintoríne 
 
Nový asfalt dostala dôležitá križovatka ciest II/545 pred mestom Bardejov situovaná pri mestskom cintoríne. Opravy na 1,43 km dlhom úseku zahŕňali aj vytvorenie odbočovacieho pruhu. Župa na túto cestnú akciu vynaložila prostriedky vo výške takmer 215-tisíc eur.
 
Zmodernizovaný je úsek cesty III. triedy Smilno – Šarišské Čierne, kde obnovou prešlo 3,2 kilometra. Cestné práce pritom zahŕňali vyrovnanie podkladu a zhotovenie obrusnej vrstvy z penetračného makadamu a vyžiadali si vyše 519-tisíc eur.
 
 
Nevyhovujúci stavebno-technický stav sa vyriešil aj na ceste III. triedy medzi Ondavkou a Becherovom. Konkrétne sa podklad a obrusná vrstva vyhotovila na 2,3 kilometra dlhom úseku. PSK do jeho opravy investoval takmer 345-tisíc eur.
 
Zrekonštruovaný most v Raslaviciach 
 
Nový vzhľad má 74-ročný, takmer 11 metrov dlhý most cez potok Hrabovec pred obcou Nižné Raslavice. Klasifikovaný bol v stupni štyri ako uspokojivý, ale mal nedostatočné šírkové usporiadanie, nefunkčnú izoláciu a rozpadnuté betónové rímsy. Rekonštrukciou za vyše 334-tisíc eur sa odstránili všetky zistené poruchy. Základy mosta sa sanovali, zhotovili sa zaisťovacie prahy a kamenná dlažba koryta toku. Teleso sa rozšírilo, zhotovil sa nový mostný zvršok a napokon aj hydroizolácia.
 
V okrese sa dokončila aj rekonštrukcia mosta ponad Richvaldský potok v Richvalde a pokračuje oprava ďalšieho telesa pred Nižnými Raslavicami nad potokom Sekčov. Na objekte z roku 1948 s celkovou dĺžkou vyše 23 metrov prebiehajú stavebné práce za takmer 216-tisíc eur.
 
Most v Richvalde 
 
V úseku Vaniškovce-Raslavice sa od konca septembra eliminujú bezpečnostné riziká. Dôvodom je nepostačujúce šírkové usporiadanie cestnej komunikácie, čo predstavuje bezpečnostné riziko. Z toho dôvodu sa tu pristúpilo k vybudovaniu zárubného múru z drôtokamenných košov. PSK do jeho výstavby preinvestuje vyše 200-tisíc eur.
 
Celková výška investícií do kvalitnejšej a lepšej cestnej infraštruktúry v okrese Bardejov je za obdobie rokov 2018 – 2022 až vo výške 18,1 mil. eur. Umožnili rekonštrukciu 94 kilometrov ciest a 15 mostov. Medzi najväčšie cestárske akcie v okrese sa pritom radí modernizácia úseku Janovce – Kľušov v hodnote 1,9 mil. eur a rekonštrukcia úseku Demjata – Raslavice, kde sa preinvestovalo 1,6 mil. eur.
(11:14, psk)
Diskusia
Pridať komentár