VIDEO | Obec Beloveža má obecný podnik

1177x
26. Október 2022
Podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti
Pozrite si našu videoreportáž
 
Obecný podnik Beloveža vznikol v závere roka 2019, už o niekoľko mesiacov mu bol štátom priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku. Stopercentným vlastníkom je Obec Beloveža. Hlavným cieľom je poskytovanie spoločensky prospešnej služby zameranej na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
 
Ide hlavne o zamestnávanie osôb, ktoré sú znevýhodnené a zraniteľné a ktoré si ťažko vedia nájsť prácu. Momentálne zamestnáva 15 ľudí a až štrnásti z nich patria k znevýhodnenej skupine.
 
„Nosný predmet je stavebníctvo a potom služby pre občanov, to znamená kosenie, údržba ciest, údržba priekop, cintorín, ihrisko atď,“ uviedol starosta Jozef Kostura.
 
 „Pracuje sa mi veľmi dobre, som doma, nemusím nikde cestovať. Môžem pomáhať ľuďom, robím pre ľudí. Pracujem pre obecný podnik, som tu ako správca, vodič, údržbu mám na starosti, údržbu ciest v zime, kosenie trávy, mám na starosti aj cintorín,“ prezradil Jozef Storinský, pracovník obecného podniku.
 
Obecný podnik sa venuje aj chovu včiel 
 
Takisto sa podnik venuje poľnohospodárskej činnosti a chovu včiel a následnej výrobe včelích produktov. Taktiež rozvozu palivového dreva, respektíve príprave dreva podľa požiadaviek zákazníkov a tiež výrobe a predaju balíkov sena. V Beloveži v súčasnosti prebieha stavba dvoch bytových domov, na ktorých výstavbe sa podieľa aj sociálny podnik formou subdodávky. Od obce tiež získal zákazku na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
 
Výhodou aj nízka DPH 
 
 „Formou in-house zákazky sme realizovali: výstavbu novej požiarnej zbrojnice, rekonštrukcie budovy Maják, ktorú obec zakúpila do svojho vlastníctva a kde bola pár mesiacov otvorená predajňa potravín, aktuálne je priestor poskytnutý k prenájmu za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti. Výhodou obecného podniku je, že má 10% DPH-čku, že nízkolimitné zákazky, ktoré obec má, môže zadať priamym zadaním a nemusí vykonávať tak obtiažné verejné obstarávanie. Výhodou je aj to, že zraniteľní a znevýhodnení pracovníci od štátu majú refundáciu čiastočnú na mzdy,“ pokračoval Kostura.
 
Štát taktiež týmto podnikom prispieva investičnou pomocou a to napríklad na nákup techniky, motorových píl, štiepačky na drevo.
 
Obec zakúpila aj nový traktor 
 
 „Čo sa musím pochváliť je to, že pre obecný podnik sme pred rokom 30. decembra 2021 zakúpili nový traktor Zetor Proxima 100, ktorý v tej dobe stál 37 tisíc eur, dnes by už tento traktor stal 80 tisíc,“ dodal starosta.
 
Obecný podnik má tiež sedem miestnu dodávku, ktorá je občanom i pracovníkom obce veľmi pomocná a taktiež 50 hektárov poľnohospodárskej pôdy, na ktorej vykonáva poľnohospodársku činnosť. Cieľom je tiež prostredníctvom podniku zvýšiť záujem zainteresovaných osôb o dianie v obci a aby tieto osoby v čo najväčšej miere aktívne prispievali k ďalšiemu rozvoju obce, čo by v konečnom dôsledku nepochybne prispelo k nárastu lokálpatriotizmu a pocitu hrdosti.
(18:19, red)
Diskusia
Pridať komentár