Deň boja za slobodu a demokraciu a komunálne voľby v Bardejove

2255x
17. November 2022
Deň boja za slobodu a demokraciu a komunálne voľby v Bardejove
Nežná revolúcia a mítingy 1989 v Bardejove. Foto: Ferdinand Hažlinský 
 
Pred pár rokmi skupina aktívnych ľudí z tretieho sektora založila v Bardejove občiansku iniciatívu Fortis - podporujeme občiansku statočnosť.
 
Jej poslaním je posilňovať miestnu demokraciu identifikovaním a povzbudzovaním odvážnych a statočných občanov, ktorí sa neboja zastať spravodlivosti a poukážu na neprávosti, ktoré sa dejú vo verejnom živote.
 
Voľby sa žiaľ, v našej spoločnosti stávajú príležitosťou aj na nekorektné správanie. Nielen kandidátov, ale aj ľudí, ktorí majú dbať na ich korektný priebeh a transparentnosť.
 
Porušenie vo voľbách 
 
V Bardejove sme pri ostatných komunálnych voľbách zaznamenali obidva typy porušení. Pri príležitosti 17. novembra, Dňa boja za slobodu a demokraciu, sa na nich pozrime detailnejšie.
 
Jedno sa udialo vo volebnej miestnosti okrsku číslo 6 na Základnej škole na Wolkerovej ulici. Po ukončení hlasovania a zatvorení volebných miestností navrhla dvojica - predseda okrskovej volebnej komisie pán Kubačka a zapisovateľka (!) príslušnej komisie, pani Klimeková, že oni dvaja budú sčitávať odovzdané hlasy na voľby primátora.
 
Keď sa po sčítaní hlasov touto dvojicou ozval jeden z členov volebnej komisie - Tomáš Matej, že ostatní členovia komisie nevideli sčítavanie týchto hlasov a chcú sa presvedčiť o správnosti sčítaných hlasov, zožal otvorenú kritiku časti okrskovej volebnej komisie, vrátane spŕšky vulgárnych slov.
 
 
Druhá časť volebnej komisie sa preto rozhodla obrátiť o pomoc na miestnu volebnú komisiu. Člen miestnej volebnej komisie Ferdinand Exner s ďalším členom komisie sa rozhodli navštíviť predmetnú okrskovú volebnú komisiu na vzniknutú situáciu riešiť.
 
Pri opätovnom prepočítaní hlasov bol preukázateľne zistený rozdiel dvoch hlasov oproti pôvodnému sčítaniu v prospech jedného kandidáta.
 
Zápisnicu miestnej volebnej komisie, v ktorej nebola žiadna zmienka o incidente pri sčítavaní hlasov v okrskovej volebnej komisii okrsku číslo 6 nepodpísali traja členovia z 13-člennej komisie.
 
Incident aj na Vinbargu
 
Ďalší incident sa stal na Vinbargu a jeho aktérom mal byť kandidát na primátora Stanislav Soroka, ktorý údajne chodil po chodbách pred volebnými miestnosťami a povzbudzoval voličov, aby volili jeho.
 
 
Pri tomto incidente bola privolaná polícia a spísaný záznam o porušení príslušného volebného zákona a nariadenia Ministerstva vnútra SR.
 
Aj na týchto miestnych príkladoch je vidieť, aká krehká je demokracia. Tí, ktorí v nej chcú žiť si túto skutočnosť musia nielen uvedomovať, ale mať odvahu ju aj chrániť.
 
V súvislosti s prvým uvedeným prípadom chceme preto verejne vyzdvihnúť počínanie člena okrskovej volebnej komisie Tomáša Mateja.
 
Použité zdroje informácií:
Bardejovská televízia, spravodajstvo z 30. októbra 2022,
Ferdinand Exner a Tomáš Kravec - členovia Miestnej volebnej komisie v Bardejove.
 
Bardejovské voľby tak majú nielen svojich víťazov a porazených, ale aj miestnych hrdinov i nekorektných hráčov.
 
Členovia OI Fortis - podporujeme občiansku statočnosť: Jozef Jarina, Jakub Lenart, Alena Petejová, Marianna Potanovičová, František Maxin
(15:44, J. Jarina)
Diskusia
Pridať komentár