Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých

1582x
23. November 2022
Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách
 
V piatok 25. novembra si pripomíname Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. Počas celého tohto týždňa polícia realizuje rôzne preventívne aktivity zamerané na násilie páchané na ženách.
 
Policajní preventisti budú poskytovať informácie o formách násilia, trestno-právnej rovine násilia a poskytnú rady ako sa správať v prípade násilia. Zúčastneným taktiež sprostredkujú informácie kam sa obrátiť v prípade potreby pomoci, keď sa sami stanú obeťou násilia, ale i vtedy, ak majú vedomosť o násilí páchanom v našom okolí.
 
Páchanie násilia sa vzťahuje k trestným činom proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti. Trestný zákon neupravuje samostatnú skutkovú podstatu trestného činu domáceho násilia. Takéto konanie zahŕňa do skutkových podstát niektorých trestných činov. Sú to najmä trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin ublíženia na zdraví, trestný čin znásilnenia, trestný čin obmedzovania osobnej slobody a ďalšie.
 
Život, zdravie, sloboda 
 
Život, zdravie, sloboda, či iné práva sú hodnoty spoločnosti, ktoré chráni Trestný zákon. Ak dochádza k ich ohrozeniu alebo porušeniu je potrebné zasiahnuť. V prípadoch násilia má polícia zákonné oprávnenie vykázať násilníka zo spoločného obydlia a zakázať mu vstup do obydlia počas 10 dní od vykázania.
 
Všetci môžeme robiť mnoho aktívnych krokov, aby sme ochránili ženy a veľakrát aj ich deti pred násilím agresora. Ak vieme, že v našom okolí dochádza k násiliu je potrebné vzniknutú situáciu riešiť a nemlčať. Úlohou Policajného zboru je pomáhať a chrániť, preto by poškodení nemali váhať a s dôverou sa kedykoľvek obrátiť na políciu.
 
Každý má právo na život bez násilia – nikto nemá právo týrať iného.
(15:17, krpzpo)
Diskusia
Pridať komentár