Zaujímavosť: Ako vznikajú mosty?

1185x
11. December 2022
Zaujímavosť: Ako vznikajú mosty?
 
Aktuálne na stavbe R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek prebiehajú okrem iného aj práce na špeciálnom zakladaní mostných objektov – realizujeme systémové pilóty.
 
Predchádzala tomu realizácia skúšobných pilót, aby sme overili únosnosť navrhovaného založenia mostných objektov.
 
Čo sú skúšobné pilóty?
 
Skúšobné pilóty využívame na overenie výpočtových predpokladov v projektovej dokumentácii. Odskúšame na nich tlak či ťah a podľa nameraných hodnôt potom projektant potvrdí realizáciu všetkých pilót alebo upraví ich rozmery tak, aby v konečnom dôsledku dokázali splniť požadované únosnosti.
 
Mostné objekty na R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek Celkovo má byť na tomto úseku rýchlostnej cesty 13 mostných objektov s celkovou dĺžkou vyše 1,4 km.
 
Na stavbe košickej R2-ky máme navrhnuté špeciálne zakladanie mostných objektov na veľkopriemerových pilótach s priemeru 900 mm a 1200 mm. Budú mať rôzne dĺžky – od 10 m až po 24 m.
 
Po vybudovaní veľkopriemerových pilót a overení všetkých potrebných skúšok začneme s realizáciou základov opôr, resp. základov pod piliere.
(12:11, NDS)
Diskusia
Pridať komentár