Mesto Prešov sa priblížilo k výstavbe nového futbalového štadióna

921x
24. Január 2023
Prešov už pozná víťaza verejného obstarávania na výstavbu nového futbalového štadióna
 
(Zdroj: Mesto Prešov) 
 
Návrh zmluvy bude predložený na rokovanie do mestského aj do krajského zastupiteľstva. Následne bude predložená žiadosť o stanovisko na Protimonopolný úrad SR.
 
Spoločnosť Futbal Tatran Aréna ukončila proces hodnotenia ponúk v rámci verejného obstarávania na prvú a druhú etapu výstavby nového futbalového štadióna, III. kategórie UEFA. Postaviť by ho mala spoločnosť AVA-stav, s.r.o., ktorá sa stala víťazom oboch častí verejného obstarávania.
 
„Dobrou správou je, že už poznáme víťaza verejného obstarávania a taktiež, že vysúťažená cena je nižšia, ako predpokladaná hodnota zákazky. Vďaka tomu môžeme pristúpiť k ďalším nevyhnutným krokom a rokovaniam, ktoré budú náročné, ale verím, že povedú k úspešnej výstavbe futbalového štadióna,“ uviedol primátor mesta Prešov, František Oľha.
 
I. etapa výstavby zahŕňa realizáciu hlavnej tribúny, hracej plochy, stožiarov osvetlenia (zemné práce a základy), vstupných brán a turniketov, vstaviek – tribúna B, C, D (zemné práce + základy), energobloku, vykurovania trávnika, preložky kanalizácie, areálovej splaškovej kanalizácie, areálovej dažďovej kanalizácie, vsakovania, vodovodnej prípojky, areálového rozvodu vody, požiarnej nádrže, studní, úžitkového vodovodu, akumulačnej nádrže, rozšírenia STL distribučnej siete, STL pripojovacieho plynovodu, prípojky SLP, spevnených plôch, parkoviska Čapajevova, oporného múra (zemné práce a základy), búracích prác (druhá a tretia etapa), prevádzkových súborov (EPS, HSP, poplachové systémy, slaboprúdy, vstupný a informačný systém, výťahy, MaR, SHZ vodná clona).
 
Víťazná ponuka na I. etapu výstavby novej futbalovej arény je vo výške 16 381 973,04 eur bez DPH, pričom je nižšia o 109 286,96 eur bez DPH v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky. Lehota výstavba je 12 mesiacov od prevzatia staveniska.
 
II. etapa výstavby zahŕňa realizáciu tribúny B, C, D, stožiare osvetlenia, vstavky tribúny B, C, D, verejné osvetlenie, úpravy parkoviska Björnsonova, oporného múra, oplotenia, vnútornej komunikácie, drobnej architektúry a sadových úprav. Víťazná ponuka na II. etapu výstavby nového futbalového štadióna je vo výške 4 828 236,96 eur bez DPH, pričom je nižšia o 373 734,04 eur bez DPH v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky. Lehota výstavby je 6 mesiacov od prevzatia staveniska.
 
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja budú rokovať o schválení uzavretia oboch zmlúv, a zároveň rozhodnú o financovaní I. etapy výstavby štadióna. Následne spoločnosť Futbal Tatran Aréna bude môcť podpísať zmluvu s víťazom verejného obstarávania. Zmluva na I. etapu však nadobudne účinnosť až po posúdení a doručení stanoviska Protimonopolného úradu k ad hoc štátnej pomoci. Následne bude môcť FTA odovzdať stavenisko zhotoviteľovi.
 
 
(Zdroj: Mesto Prešov) 
 
Prešovský futbalový štadión v čase
 
Mesto Prešov má výnimočnú futbalovú tradíciu porovnateľnú s najslávnejšími mužstvami sveta. V Prešove sa nachádza najstarší futbalový štadión na Slovensku, ktorého história siaha až do roku 1899. V tom čase sa odohral prvý futbalový zápas na rovnakom mieste, kde bude stáť nový štadión.
 
V roku 1899 mesto Prešov darovalo športovcom lúku s rozlohou 8 000 štvorcových siah. V priestore pri Mlynskom jarku vyrástli pri hracej ploche najprv kabíny a klubovňa a v roku 1907 aj drevená tribúna pre 400 divákov. Neskôr od roku 1926 bolo ihrisko oplotené. Počas II. svetovej vojny si nemecká armáda vytvorila z hracej plochy parkovisko vozidiel a pri následnom sovietskom bombardovaní na Vianoce 1944 drevená tribúna ľahla popolom.
 
Už v roku 1945 však bola opravená hracia plocha, o rok neskôr pribudol okolo ihriska plot a začala sa stavať tribúna s 1 500 sedadlami. V roku 1947 už boli divákom k dispozícii aj dve bočné tribúny s ďalšími 1520 sedadlami. Celkovo kapacita pred rokom 2009 bola 14 000 divákov, z čoho bolo 2 000 miest na sedenie a 12 000 na státie. Po čiastkových rekonštrukciách v rokoch 1994 a 2009 sa kapacita štadióna znížila na 5 410 miest, no všetky boli na sedenie.
 
Po spätnom odkúpení polovice štadióna bola spracovaná a neskôr prepracovaná projektová dokumentácia na štadión s kapacitou takmer 6 500 divákov. V snahe nadviazať na túto dlhoročnú tradíciu bola navrhnutá dizajnovo unikátna hlavná tribúna štadióna, ktorá bude jedinečná svojím architektonickým prevedením, pretože nebude kopírovať žiadnu inú futbalovú arénu v rámci Európy a tým bude príznačná pre mesto Prešov.
(14:10, red.)  
Diskusia
Pridať komentár