V Bardejove zasadal krízový štáb

1510x
04. Február 2023
Mestské komunikácie a chodníky sú zjazdné
Ráno zvolal primátor krízový štáb 
 
V súvislosti so zlou poveternostnou situáciou na celom Slovensku – Bardejov nevynímajúc – zvolal dnes zrána primátor mesta Boris Hanuščak zasadnutie Mestského krízového štábu. Podľa informácií, ktoré na zasadnutí odzneli sú všetky mestské komunikácie a chodníky, ktoré sú v správe mesta zjazdné: mestský podnik Bapos, ktorý ma na starosti ich údržbu má v teréne 17 kusov čistiacej techniky a 21 ľudí odpratáva v dvoch zmenách napadaný sneh ručne.
 
Zo všetkých častí mesta by sa obyvatelia mali dostať či už do nemocnice (v prípade náhlej potreby), alebo za inými neodkladnými povinnosťami. Mestská polícia takisto monitoruje vzniknutú situáciu: zatiaľ neboli hlásené žiadne vážnejšie komplikácie. Polícia je v neustálom kontakte s dispečingami jednak mestského podniku Bapos, ako aj Slovenskej správy ciest a v prípade potreby im vie poskytnúť aktuálne informácie o situácii na jednotlivých úsekoch ciest.
 
V súvislosti so vzniknutou situáciou, ako aj s prognózami vývoja počasia v najbližších hodinách samospráva apeluje na všetkých obyvateľov mesta, aby boli súčinní pri čistení a odpratávaní snehu mechanizmami: žiadame o také parkovanie motorových vozidiel, ktoré nebudú brániť prejazdu čistiacej techniky. Osobitne chceme zdôrazniť a upozorniť na ťažkým snehom zasypané stromy: hrozí nebezpečenstvo lámania vetiev a konárov, ktoré by pri neopatrnom pohybe osôb mohlo viesť k nepríjemným následkom, vrátane úrazov, či iného poškodenia zdravia a majetku.
 
Aj pri najlepšej vôli a enormnej snahe sa nedá zjazdnosť komunikácií zabezpečiť naraz a v celom meste: robí sa však všetko pre to, aby boli hlavné ťahy bezpečné a zjazdné, aby nevznikali dopravné kolapsy, či nehody. Bez vašej trpezlivosti a pochopenia sa to však dá realizovať iba ťažko.
(13:02, FB/Mesto Bardejov - oficiálna stránka)
Diskusia
Pridať komentár