Výstavba obchvatu Košíc pokračuje - napredujú práce na mostoch, začali s realizáciou vsakov

980x
05. Marec 2023
Výstavba úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. etapa je naďalej v plnom prúde
Práce na výstavbe pokračujú 
 
Napredujú práce na mostoch a na stavbe začali aj s realizáciou tzv. vsakov – ide o ukladanie vsakovacích boxov, do ktorých vyústi budúca kanalizácia.
 
Čo je už hotové?
 
Na úseku je už kompletne ukončený výrub, štrkové pilóty, základy a piliere niektorých mostných objektov a takisto je už dokončený aj dočasný most cez rieku Hornád. Hotové sú už takmer všetky prekládky vysokého a nízkeho napätia.
 
 
Zrealizovaná je už aj polovica plynárenských objektov a prípojka k trafostanici odpočívadla Valaliky spolu so samotnou trafostanicou.
 
Čo sa aktuálne robí?
 
Okrem mostných objektoch sa pracuje aj na sanácii podložia, začali už s realizáciou násypov cestného telesa a s prácami na rúrových a rámových priepustoch. Realizujú aj odkop zárezu. Pokračujú práce na prekládkach a ochranách inžinierskych sietí.
 
Čo bude nasledovať?
 
V najbližšej dobe budú ukončené práce na inžinierskych sieťach a v ďalšom období budú pokračovať v budovaní mostných objektov, násypov a prístupových ciest.
 
Okrem toho v krátkom čase začnú s realizáciou dažďovej a splaškovej kanalizácie odpočívadla Valaliky. Takisto pripravujú realizáciu dočasnej obchádzky cesty z košickej Polianky smerom do Krásnej, keďže tu budú stavať jeden z mostných objektov.
(15:06, NDS) 
Diskusia
Pridať komentár