Poslanci rozdelili financie pre mládežnícky šport, najviac dostali futbalisti a hokejisti

1499x
14. Máj 2023
Rozdelenie financií pre mládežnícky šport
 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schválilo okrem iného aj výšku príspevkov pre športové kluby a združenia pôsobiace na území mesta.
 
V tomto roku sa delilo podstatne viac peňazí ako v minulosti. Podľa VZN č181/2019 o poskytovaní dotácií musí žiadateľ odovzdať žiadosť na predpísanom tlačive doplnenú prílohami.
 
Úplnosť žiadostí posúdi odbor školstva a predloží komisii pre šport. Tá žiadosti prejedná (komisia je len orgán poradný) a návrh, aj so stanoviskom komisie, sa predloží Mestskému zastupiteľstvu. Schváliť dotácie môže len MsZ.
 
Peniaze pre mládež boli bez väčších problémov schválené. Samozrejme nie všetci budú spokojní. Žiadosti boli zväčša na oveľa väčšie sumy ako bolo možné prideliť.
 
 
V toku informácií akosi rozdeľovanie príspevkom zaniklo. V podstate však boli financie rozdelené tak, ako to odporúčala príslušná komisia.
 
Pri delení sa prihliadalo na počet členov, výšku a náročnosť súťaží i na predpokladané náklady na cestovné. Samozrejme najviac dostali dva najväčšie športové oddiely na území mesta. Futbalisti (297 členov) 28 000 a hokejisti (186) 21 000 €. Oba včítane príspevku, ktorý bol schválený na predchádzajúcom zastupiteľstve.
 
10 000 dostane BKM (82) a 7 500 volejbalistky (50), hádzanári 5 500 (47), Judo Club 4800 (75), po 4 000 € dostali mladí futbalisti z Dlhej Lúky a Bardejovskej Novej Vsi (po 40 členov, BNV pridelené na predchádzajúcom MsZ), gymnastky z Laser Delta 3 700 (150).
 
 
Ostatní žiadatelia dostali nižšie sumy. V rámci programu Šport pre všetkých získali podporu Zväz telesne postihnutých a jeden z najvýraznejších talentov slovenského tenisu Daniel Balaščák.
 
Podporená bude aj organizácia športových podujatí. Mesto pri financovaní podujatí pomôže modelárom, džudistom, mládežníckym futbalistom v Bardejovskej Novej Vsi, požiarnikom, silovým trojbojárom i atlétom. Rozdelenie dotácií na mládežnícky šport (pozrite str. 15): https://www.bardejov.sk/images/stories/samosprava/zasadnutia_materialy/zasadnutia_msz/2023/20230412/msz_20230412_09_navrh_na_zmenu_prg_rozp_na_r2023.pdf
(13:35, P. Cingel)
Diskusia
Pridať komentár