Vo veku 89 rokov zomrel emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč

3002x
23. Máj 2023
Zomrel emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč, dožil sa 89 rokov
Alojz Tkáč. (Zdroj: Martin Magda st., Farnosť Víťaz) 

Alojz Tkáč sa narodil sa 2. marca 1934 v obci Ohradzany v okrese Humenné. Jeho rodičia boli roľníci. Vyrastal v katolíckej rodine. Vo svojich spomienkach uvádzal, že jeho otec boli prísny, spravodlivý, ale láskavý a dobrý, mama, ako každá dedinská žena, bola starostlivá a láskavá.

„Tam som chodil aj na náboženstvo. V takom štvrtom - piatom roku ľudovej školy som pocítil po prvýkrát náklonnosť k duchovnému stavu, ku kňazstvu,“ opisoval svoje detstvo na dedine Alojz Tkáč. Kňazom sa chcel stať už od detstva. Štúdium teológie v Bratislave absolvoval v čase tvrdej totality.

Kňazskú vysviacku mal v roku 1961. Sťahovali sa na ňu ale formálne obmedzenia zo strany štátnej moci. Pastorácii sa venoval aj v tajnosti. Nasledujúce dva roky strávil vo vojenskej službe v Česku. V detstve zažil druhú svetovú vojnu a príchod sovietskych vojsk.
 
Keď ho komunisti zbavili kňazskej služby pracoval v Štátnych lesoch aj ako vodič električky v košickom Dopravnom podniku. (Zdroj: Ústav pamäti národa)
 
„Boli sme tak detsky informovaní, že je vojna. Po prvýkrát som sa o vojne dozvedel asi v štvrtej triede ľudovej školy. Spomínam si, že sa písalo a hovorilo o bitke pri Stalingrade. Takisto som zažil koniec vojny a príchod sovietskej armády. Front sa u nás pomerne dlho zdržiaval,“ spomínal.

Po vojenskej službe v Česku dvadsať rokov pôsobil ako notár na biskupskom úrade v Košiciach. V roku 1974 na stretnutí Pacem in Terris predniesol 12-minútový príspevok, v ktorom kritizoval obmedzenia režimu v súvislosti so vzťahom k cirkvi. Nasledoval kolotoč výsluchov a potom ho na sedem rokov ho zbavili kňazskej služby.

V tom čase pracoval v Štátnych lesoch aj ako vodič električky v košickom Dopravnom podniku. Naďalej sa ale tajne venoval pastorácii. V roku 1983 opäť získal súhlas štátu a do pastorácie sa vrátil oficiálne. A vrátil sa aj k štúdiu. To mu pomohlo pri správe košickej arcidiecézy, ktorú mu pápež Ján Pavol II. zveril v roku 1995.
(10:10, red.)
Diskusia
Pridať komentár