Jubilejný 20. benefičný večer Komunitnej nadácie Bardejov

1391x
11. Jún 2023
Oslava darcovstva a filantropie v znamení solidarity s trpiacou Ukrajinou vygenerovala 3 590 € na podporu projektov aktívnych Bardejovčanov
Ocenení darcovia Komunitnej nadácie Bardejov 
 
Benefičný večer Komunitnej nadácie Bardejov je najväčšou a najvýznamnejšou aktivitou nadácie počas roka. Od roku 2004 sa postupne stal v Bardejove významnou aktivitou v regióne, zameranou na rozvoj miestneho darcovstva a zároveň príležitosťou poďakovania významným darcom a podporovateľom komunitnej nadácie. Ten tohtoročný bol v poradí dvadsiaty a uskutočnil sa v piatok, 2. júna v reštaurácii hotela Šariš.
 
Päťdesiat prítomných hostí – významných darcov a podporovateľov Komunitnej nadácie Bardejov a členovia Správnej rady nadácie sa pri kultúrnom programe zostavenom z umelecky príťažlivých hudobných vystúpení dievčat zo Súkromnej ZUŠ Pod Vinbargom oboznámilo s dosiahnutými výsledkami komunitnej nadácie v roku 2022.
 
Prítomným ich predstavil moderátor večera – Bardejovčan Martin Juríček, člen činohry DJZ v Prešove. O komunitnej nadácii a dôležitých udalostiach a aktivitách komunitnej nadácie v roku 2022 informovali prítomných doterajší správca nadácie Jozef Jarina a nastupujúca správkyňa nadácie Veronika Pachová.
 
 
Nadácia od vzniku podporila takmer 650 projektov 
 
Tá v minulom roku podporila 32 projektov predložených aktívnymi Bardejovčanmi v celkovej hodnote udelených grantov 16 587 Eur.
 
Od jej vzniku v decembri 2002 podporila 649 projektov v celkovej sume grantov 308 756 Eur.
 
Za minuloročnú podporu komunitnej nadácie si z rúk Veroniky Pachovej a Jozefa Jarinu prevzali ocenenie „Významný darca KNBJ za rok 2022“ v kategórii právnických osôb za Kamax Fasteners – Martina Jaščurová a za Maxins´Group – Erik Keda. Za Mesto Bardejov a spoločnosť Bardtem – neboli prítomní ich zástupcovia, bude im odovzdané osobne.
 
Atmosféra benefičného večera 
 
Za individuálnych darcov boli ocenení – Mária Vaňková (ospravedlnená neprítomnosť), Tomáš Kravec, Jozef Roháľ (ospravedlnená neprítomnosť), Peter Kokinda.
 
Ocenenie Dobrovoľník/ dobrovoľníčka roka si prevzala Denisa Petrová, čerstvá absolventka Gymnázia L. Stöckela.
 
Vyvrcholením bola dražba 
 
Vyvrcholením slávnostného večera bola tradičná dražba, tentokrát nielen umeleckých diel. Oživením tejto časti podujatia bola dražba zážitkov. Gastronomických, kultúrno-spoločenských i adrenalínových. Druhú časť dražby tvorili diela žiakov ZUŠ Michala Vileca, Súkromnej ZUŠ Pod Vinbargom, klientov Integračného zariadenia Kor – gym v Hertníku i keramické diela z tvorby Jána Kolbasu z Osikova.
 
Do dražby prispeli svojím profesionálnym umením aj miestni umelci Pavol Tarasovič, Ján Šoltés a amatérski maliari Jakub Lenart, Vladimír Dušenka a Viera Jarinová. Dražba sa niesla v príjemnej a zábavnej atmosfére, kde prítomní hostia „vydražili“ spolu štedrú sumu 3 590 Eur. Získané finančné prostriedky nadácia použije na podporu projektov predložených v dvoch grantových programoch komunitnej nadácie: Klub darcov a Deti a mládež.
 
Bardejovský hudobný talent 
 
Po dražbe čakala „dražiteľov“ aj ostatných prítomných odmena v podobe hudobného koncertu bardejovskej speváčky, laureátky Košického zlatého pokladu, Slávky Tkáčovej.
 
Slávnostný večer sa konal v znamení solidarity s trpiacou Ukrajinou – v národných farbách Ukrajiny a predávaním výtvarných diel ukrajinských umelcov, ktorí výťažok z predaja použijú na zakúpenie techniky pre ich armádu. Ten z benefičného večera bol v sume 400 Eur.
 
Reklamným partnerom benefičného večera bola firma MILAN HERSTEK, s.r.o.
(15:00, Ing. Jozef Jarina, foto: Iryna Kovalenko)
Diskusia
Pridať komentár