Ako pomáha prostredie v práci k lepšiemu výkonu i nálade zamestnanca?

1219x
26. Jún 2023
Ako pomáha prostredie v práci k lepšiemu výkonu i nálade zamestnanca?
 
Správanie, výkon a produktivitu zamestnancov ovplyvňuje celý komplex objektívnych i subjektívnych faktorov. Angažovanosť zamestnancov súvisí s pracovným prostredím, bezpečnosťou práce, pracovnými podmienkami, firemnou kultúrou či spôsobom komunikácie vo firme. Ako často sa venujete téme pracovného prostredia, kde vaši ľudia strávia viac ako 1/3 dňa?
 
Rôzne druhy zamestnaní sa spájajú s rôznymi typmi pracovného prostredia - od čistých kancelárskych, cez prašné stavbárske až po hlučné výrobné haly či priemyselné fabriky, kde sa pracuje s nebezpečnými látkami. Ako spríjemniť ľuďom pracovné prostredie na rôznych miestach?
 
Príjemné a atraktívne kancelárske priestory
 
Či je to kancelária pre jednu osobu, pre niekoľko osôb alebo veľké otvorené kancelárie, každý zamestnanec potrebuje príjemné a podnetné pracovné prostredie.
 
Základným predpokladom pre prácu je pracovný stôl a pracovná stolička v súlade s prvkami ergonómie a technické vybavenie zodpovedajúce pracovnej pozícii.
 
Určite to nie je o rozvešaní pekných obrazov či doplnení niekoľkých kvetín, aj keď harmónia miestností zohráva svoju rolu. Omnoho podstatnejší vplyv na výkon zamestnanca má svetlo, teplota vzduchu alebo primerané osvetlenie.
 
Kancelárie s dostatočným svetlom, možnosťou otvorenia okien, opatrenia okien tieniacou technikou či možnosť používania klimatizácie pomôžu zlepšiť efektivitu práce i náladu zamestnanca.
 
 
Bezpečnosť výrobných priestorov na prvom mieste
 
Práca v priemysle, vo výrobe rôzneho typu i na stavbách je spojená s vyšším rizikom pracovných nehôd a úrazov, zvýšeným hlukom alebo prašnosťou.
 
Samozrejme, všetky náležitosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa jednotlivých foriem práce sú legislatívne ošetrené. V podnikoch figurujú ako predpisy BOZP a ďalšie s nimi súvisiace nariadenia.
 
Základom sú ochranné pracovné pomôcky a vybavenie kvalitnými a správnymi pracovnými nástrojmi. Od nosenia pracovného oblečenia, ochranných okuliarov, respirátorov alebo slúchadiel až po dodržiavanie zdravotných prestávok, čistoty priestorov či vybavenia prevádzky potrebnými hydrofóbnymi súpravami.
 
Práve v prostredí, kde sa musí dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia, sú vítaným benefitom vkusné a estetické miestnosti pre oddych a prestávky.
 
Výrazné špecifiká má pracovné prostredie v stavebníctve, ktoré sa mení od projektu k projektu. Či ide o hrubé stavebné práce, práce vo výškach, sadrokartónové práce a montáž podhľadov alebo interiérové rekonštrukcie. Dodržiavanie predpisov BOZP je aj tu veľkou prioritou. Prilba či reflexná vesta sa musia nosiť, pracovisko musí byť viditeľne označené bezpečnostnými prvkami.
 
Angažovanosť zamestnancov sa prirodzene viac vzťahuje na plnohodnotný obsah práce, kvalitu komunikácie nadriadený vs podriadený a tiež možnosti rozvoja zamestnancov.
 
Niekedy stačí malý podnet ako joga v práci, čistenie pracovného oblečenia alebo čaj zdarma pri práci vonku, ktoré prispejú k lepšiemu pocitu zamestnanca v práci.
(20:00, i)
Diskusia
Pridať komentár