Ako z pracovného prostredia urobiť žiaduci benefit pre zamestnancov

882x
29. Jún 2023
Pracovný výkon ovplyvňuje príjemné pracovné prostredie
Moderný office 
 
To, že každý zamestnanec strávi v práci väčšinu dňa, nie je žiadnou novinkou. Pracovný výkon zaručene ovplyvňuje príjemné pracovné prostredie, ktoré je v súčasnosti vítanou požiadavkou kvalitných a lojálnych zamestnancov. Ako zlepšiť podmienky pre pohodlnú, bezpečnú prácu a zaistiť spokojnosť zamestnanca?
 
Kancelárie s atraktívnym dizajnom, svetlom a zeleňou
 
Zaznamenali ste, že okrem atraktívneho dizajnu pracovných priestorov vyhľadávajú zamestnanci aj možnosť pohodlia a oddychu? Mnohí oceňujú kreatívne prestávky. Teda výmenu kancelárskeho stola za priestor, kde sa uvoľnia a zrelaxujú od monotónnych či stresujúcich pracovných činností.
 
Chcete podporiť tvorivosť? Presvetlené kancelárie alebo veľké otvárateľné okná vnesú do priestoru viac svetla, čerstvého vzduchu a podporia dobrú náladu i kreatívne myšlienky zamestnancov.
 
Viac zelene a izbových rastlín v priestoroch kancelárií, v spoločných miestnostiach aj blízkosť parku, kde si môžu zamestnanci vybehnúť na obednú pauzu, pomáha dotvárať podnetné a príjemné pracovné prostredie.
 
 
Čistota a hygiena vo všetkých priestoroch
 
Alfou a omegou príjemného pracovného prostredia je jeho čistota. Čisté pracovné prostredie podporuje zdravie, produktivitu, bezpečnosť, dobrú pracovnú atmosféru či celkový image spoločnosti.
 
Nie všetky pracovné priestory sú precízne architektonicky navrhnuté kancelárie. Pracovné priestory výrobných hál a fabrík sú vystavené vyššiemu prachu, špine a iným nečistotám. S tým súvisia zvýšené požiadavky na čistenie a frekvenciu upratovania.
 
Zabezpečte upratovanie vašej firmy profesionálnymi spoločnosťami. Zvoľte si upratovanie firiem Bratislava okolie alebo akúkoľvek inú spoločnosť s lokálnym či celoslovenským pôsobením.
 
Ochranné pomôcky všade, kde je to potrebné
 
Vybrané pracoviská a druhy prác sú spojené s vyšším rizikom úrazu a nehody. Z tohto dôvodu sú legislatívne ošetrené, aby poskytovali zamestnancom adekvátnu bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 
Základom dodržiavania bezpečnosti pri práci je nosenie pracovného oblečenia, ochranných okuliarov, respirátorov, slúchadiel, rozlišovacích a reflexných prvkov.
 
 
Pracovné oblečenie zodpovedá požiadavkách na ochranu ľudského tela v náročných, toxických alebo nebezpečných pracovných prostrediach. Výhodné pracovné odevy by mali zohľadňovať dlhodobú bezpečnosť zamestnancov podľa vašich špecifických potrieb a zároveň brať ohľad na prvky vášho typického firemného oblečenia.
 
Pracovné prostredie ako odraz firemnej kultúry
 
Čisté, príjemné a bezpečné pracovné prostredie je dôležitou súčasťou firemnej kultúry a identity firmy. Prejavte sa podľa vašich špecifických hodnôt a výhod pre zákazníka.
 
Aby už pri vstupe do priestorov kancelárií, na recepciu či do výrobnej haly bolo všetkým jasné, že prišli do podnetnej marketingovej spoločnosti, technologicky založenej IT spoločnosti alebo bezpečnej výrobnej spoločnosti s najmodernejším vybavením a inováciami.
(13:19, i)
Diskusia
Pridať komentár